Rundveehouderij

Achtergrond 10 reacties

Fosfaatbeleid: LTO stelt winst- en verliesrekening op

LTO heeft tot het eind mee onderhandeld over het fosfaatbeleid, dus moet het resultaat aan de kritische achterban worden verkocht. Daarvoor zijn overal in het land bijeenkomsten. Boodschap: 'Meer zat er niet in'.

"Wat als het kabinet valt? Dat is een punt van grote zorg." Dat zei Kees Romijn, voorzitter LTO Noord, op een bijeenkomst met meer dan 300 veehouders in Varsseveld, maandagavond. Hij legde daar aan een kritische achterban uit hoe het fosfaatbeleid tot stand is gekomen en welke rol LTO daarin speelde. "Wat er nu ligt is een compromis waar wij zelf misschien nog wel de meeste moeite mee hebben. Maar we moesten door. Er zat niet meer in." Nu doorpakken was een belangrijke drijfveer, afgelopen winter.

De belangrijkste pijnpunten zijn de generieke korting en de datum van 2 juli, die onverkort als peildatum geldt voor de omvang van de veestapel. Die waren niet tegen te houden, is het verhaal van de onderhandelaars richting hun achterban. De peildatum was onontkoombaar om juridische redenen, de korting om politieke. Ook de compensatie voor extensieve bedrijven komt niet uit de koker van LTO. Die had de grondgebondenheid liever helemaal buiten deze discussie gehouden.

Derogatie

Als winstpunt noemt Romijn, naast het beoogde binnenhalen van de volgende derogatie, de gefaseerde invoering van het rechtenstelsel: eerst is er de uitdeling van de rechten per 1 januari 2017. De korting volgt dan pas op 1 januari 2018. Daar zit ook een strategische overweging bij: Romijn hoopt dat voor eind 2017 de derogatie voor de volgende periode is toegekend - inclusief een verhoging van het fosfaatplafond en erkenning van het mineralenconcentraat. Staatssecretaris Van Dam heeft beloofd zich daar sterk voor te maken. Mogelijk kan dat de korting nog verlagen of zelfs overbodig maken, hoopt hij.

Lees meer over fosfaatrechten in het dossier.

Mocht de derogatie voor de volgende periode niet worden toegekend, dan vervallen ook de fosfaatrechten zelf. Die vloeien immers voort uit de derogatie, stelt Romijn. Maar als de zaal vraagt of dat zwart op wit staat, moet hij toch terugkrabbelen: "Wat LTO betreft zijn die twee gekoppeld".

Open eindjes

Hier ligt dus een open eindje. Zo zijn er wel meer. Romijn wijst erop dat er een zware strijd is gevoerd over de hoofdlijnen, waardoor details nog niet zijn uitgewerkt. Er is behoefte aan het inbouwen van meer flexibiliteit, zodat veehouders aan het eind van het jaar nog kunnen bijsturen. Doorschuiven naar een volgend jaar is een optie, maar daar zijn Den Haag en Brussel huiverig voor. Verhuur van fosfaatrechten is een andere optie, maar als daar steeds bij wordt afgeroomd, is dat minder interessant.

Een ander open eind is de einddatum. De sector heeft alle belang bij een einddatum aan het rechtensysteem, al was het alleen maar omdat de rechten dan afschrijfbaar zijn, wat fiscaal gunstig is. Romijn mikt op het eind van de volgende derogatieperiode als einddatum, dat is over zes jaar. Maar ook dit staat nog niet zwart op wit.

Van Stralen noemt nog meer details die uitwerking vragen. Hoe precies de referentie te berekenen bijvoorbeeld? Dat de veebezetting per 2 juli telt is helder, maar welke melkproductie moet je daaraan toekennen? Het kan veel uitmaken of de productie over 2015 of over 2016 wordt gerekend.

LTO Melkveehouderij: 'Keus over uitwisselbaarheid fosfaatrechten moet bij varkenshouderij liggen'

Over de 'ontschotting' en het idee om intensieve dier- en fosfaatrechten uitwisselbaar te maken, houdt LTO Melkveehouderij zich nog wat op de vlakte. Bestuurster Jeanet Brandsma zegt dat de keus bij de varkenshouderij moet liggen. "Het is de verkopende partij die bepaalt". Wiebren van Stralen betwijfelt of de melkveehouderij wel in staat zal zijn veel varkensrechten op te kopen. Hij wijst erop dat het fosfaatplafond niet de enige grens is waar deze sector tegenaan loopt. "Je hebt ook nog de uitstoot van broeikasgas, de ammoniak en de grondgebondenheid."

Laatste reacties

 • landboer

  Dr zijn nog veel meer onduidelijkheden. Wordt een gigantisch bureaucratisch gedrocht! Om alle sluiproutes- om onder de fosfaatrechten uit te komen- dicht te timmeren , zijn ze nog wel even bezig.

 • alco1

  O.A. Hoeveel rechten krijgen boeren die na 2 juli hun nieuwe stal openden.
  En het LTO staat er dus voor dat als derogatie niet wordt toegekend, de fosfaatrechten vervallen.
  Zal mij benieuwen hoe snel ze hierin "bijgepraat" worden.

 • Bennie Stevelink

  Als wij geen nieuwe derogatie krijgen en de fosfaatrechten vervallen kunnen we onbegrensd uitbreiden en zoveel vee houden als we willen?
  Wie is zo gek dat hij dat gelooft?? Er komt onmiddelijk een nieuwe begrenzing.
  LTO wil een einddatum voor de fosfaatrechten. Hiervoor geldt hetzelfde: gelooft iemand dat ze ooit verdwijnen?

 • alco1

  Bennie. Johan schreef het ook al.
  Er zijn meer grenzen waar de veehouderij tegenaan loopt.
  In principe zijn fosfaat rechten overbodig.

 • DJ-D

  Als straks de rekeningen allemaal weer komen, en de melkprijzen over de volgende maanden bekend zijn, veranderd er nog wel wat.

 • Foxxy

  Regelgeving moet vanuit de basis, er moet een vast fundament onderliggen!

  De agrarische sector in NL heeft de cijfers liggen, we mogen maximaal 95 kg fosfaat bemesten, terwijl we 110 kg onttrekken!

  We bouwen nu van een plafond naar beneden! Feitelijk is het technisch onmogelijk om zonder fundering met een plafond te beginnen!

  Waarom worden per definitie slechts een beperkte club veehouders verantwoordelijk gehouden voor fosfaten? Daar zijn immers alle organismen bij betrokken?

 • A1967

  Tot de zin,"wat als het kabinet valt" heb ik gelezen. Toen was het voor mij al duidelijk, bespaar je zelf de ergernis en ga iets anders doen.

 • Gerardone

  allemaal bla bla bla, 170 N en klaar!

 • koestal

  De grote jongens melken ondanks waarschuwingen met volle kracht door en trekken zich nergens van aan,als de derogatie er afgaat schoppen ze tegen LTO aan ,omdat die niks heeft gedaan !!!

 • eg wel

  @koestal,
  Lto is er juist vooral voor de grote groeiers evenals de rabo, het zijn juist de gezinsbedrijven die de tol betalen.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.