Rundveehouderij

Achtergrond

Maiswortelkever België geen direct gevaar voor Nederland

De Belgische voedselautoriteit FAVV heeft in een maisperceel bij luchthaven Zaventem volwassen kevers van de maiswortelkever aangetroffen. De larven van deze kever kunnen aanzienlijke schade veroorzaken aan de mais­teelt. Maistelers in Nederland hoeven zich volgens Jos Groten, maisspecialist van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO-WUR), nog geen zorgen te maken.

De Belgische autoriteiten nemen net als de Nederlandse in voorkomende gevallen passende maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Een deel van de mais wordt vernietigd en omliggende maispercelen worden bespoten met een insecticide.

De maiswortelkever kan grote schade veroorzaken. De wortelvraat kan leiden tot forse oogstderving. Groten kent voorbeelden in Hongarije van wel 50 procent. De kever komt oorspronkelijk niet voor in Europa, maar werd in de jaren negentig in Zuidoost-Europa voor het eerst aangetroffen en sindsdien in steeds meer landen. Een van de redenen voor maistelers in Spanje om voor Europese begrippen op grote schaal BT-mais te telen. In 2013 ging het om 136.962 hectare, zo blijkt uit cijfers van de International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA), een organisatie die genetische modificatie wil bevorderen.

De maiswortelkever is in Nederland in 2003 gevonden in Aalsmeer en in 2005 op vijf plaatsen, onder andere bij Schiphol en Maastricht. De destijds afgebakende kerngebieden en veiligheidszones konden met ingang van 2008 worden opgeheven. Sindsdien is Nederland officieel vrij van de kever. In 2010 werden maiswortelkevers aangetroffen net over de grens bij Venlo. In Nederland werden echter geen kevers aangetroffen.

Dat het tegengaan van verdere verspreiding van de maiswortelkever vruchten afwerpt, blijkt volgens Groten uit het feit dat Nederland zoveel jaren vrij is van de maiswortelkever. Toch wordt verwacht dat het insect op de langere termijn ook hier zijn intrede doet. De kever heeft zich gevestigd in meer dan de helft van het gebied in de Europese Unie waar mais wordt geteeld. De Europese Commissie heeft recent dan ook vastgesteld dat verdere verspreiding niet is te voorkomen. Sinds begin dit jaar is de maiswortelkever daarom geen quarantaineorganisme meer. Reden voor de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) om de verspreiding van de kever niet meer actief te volgen. Voorheen werd dit wel gedaan met het plaatsen van zogenoemde feromoonvallen. De NVWA komt wel in actie bij een melding uit het veld.

De Europese Commissie wijst op doeltreffende en duurzame bestrijdingsmethoden om de invloed van het insect op de maisoogst tot een minimum te beperken. Teelwisseling heeft daarbij de voorkeur.

Of registreer je om te kunnen reageren.