Pluimveehouderij

Nieuws 21 reacties

Kamer wil ontheffing pluimveerechten bij mestverwerking

De Tweede Kamer wil dat pluimveehouders die langjarige mestverwerkingscontracten hebben een individuele ontheffing kunnen krijgen voor productierechten.

Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, D66, CU, SGP, Denk, 50Plus en FvD stemden in met een motie van CDA en ChristenUnie. Jaco Geurts en Carla Dik-Faber vragen in de motie minister Schouten om in gesprek te gaan met de pluimveesector over de potentiële vervanger van de POR-regeling. De Kamer wil wel dat dit traject pas wordt ingezet als de het zesde actieprogramma is goedgekeurd door de Europese Commissie en dat de derogatie binnen is.

Schouten: geen gelopen race

De Kamer wil de ontheffing voor pluimveerechten op voorwaarde dat de pluimveemest van een bedrijf op basis van langjarige contracten buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet. Hierdoor levert de pluimveemest geen bijdrage aan de nitraatuitspoeling naar het grondwater.

Minister Carola Schouten van Landbouw is met de Europese Commissie in gesprek of er bij de fosfaatproductieplafonds rekening kan worden gehouden met de verwerkte en geëxporteerde mest. De besprekingen zijn nog niet afgerond. “Het is een ingewikkeld punt in de besprekingen en het is zeker ook geen gelopen race”, zegt Schouten. Ze wil het liever op een structurele manier regelen in de systematiek van de productierechten en -plafonds door het vast te leggen in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, dan door het later via ontheffingen te regelen.

Ontheffingsregeling

Eerder dit jaar werd duidelijk dat de POR-regeling voor varkens- en pluimveerechten wordt beëindigd per 1 januari 2018. Voor verlenging van deze regeling zagen staatssecretaris Martijn van Dam en later minister Henk Kamp geen ruimte, vanwege de onderhandelingen over derogatie en de overschrijding van de fosfaatplafonds. Jaco Geurts (CDA) benadrukte dat de POR-regeling dierrechten binnen het productieplafond verstrekte. Hij vindt het ook niet kunnen dat de pluimveesector geen extra ruimte krijgt, terwijl juist deze sector het op het gebied van mestverwerking het beste geregeld heeft. 90% van de pluimveemest wordt buiten de Nederlandse landbouw afgezet.

Minister Schouten zal nu dus in gesprek moeten met de sector over een ontheffingsregeling.

Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, met het mestbeleid voor de komende jaren, moet voor 31 december bij de Europese Commissie worden ingediend om zicht te houden op derogatie. GroenLinks en SP hebben er grote moeite mee dat het actieprogramma niet vooraf in de Tweede Kamer wordt besproken.

Mestfraude

Een motie van GroenLinks, die de minister vraagt om met een plan van aanpak te komen tegen mestfraude, werd verworpen. Over deze motie werd een hoofdelijke stemming gehouden. Met 72 tegen en 69 voor werd de motie verworpen. Terwijl de voltallige oppositie de motie steunde, staat de coalitie achter de werkwijze van minister Schouten. Zij wil eerst een plan van aanpak van de sector. Schouten spreekt de sector maandag 18 december over dit plan.

Laatste reacties

 • arendsoog

  terecht

 • groot boerdam

  Eindelijk gerechtigheid!!

 • Tonnis

  Als ik dit goed lees is het een kwestie van exporteren en de rechten verkopen, maar wie koopt ze dan nog?

 • mazzel1

  Lintje voor de mannen die hun nek uit staken voor de mestverbranding. Ook de andere sectoren mogen hier wel erg blij mee zijn.

 • kuiken007

  ben bang dat lto de por ruilt voor compensatie voor de fipronil boeren

 • Tonnis

  Snel de rechten verkopen, als dit doorgaat zijn ze niets meer waard.

 • Tonnis

  Verdeel dan de por rechten over al die pluimveehouders, die verwerken en exporteren. Dat is wel zo rechtvaardig.

 • boer met klompen

  dus ook een onheffing voor varkens rechten?

 • Mooi als je geinvesteerd hebt in rechten

 • lieke2009

  Als dit zo zou zijn, bij een verwerking van 90 % dan zou dat betekenen dat er een enorme hoeveelheid kippen bij gaan komen, geloven jullie dit zelf??? Ik namelijk niet!!

 • Almagro

  @lieke2009, andersom is het wel zo dat niet alleen de por-deelnemers bevoordeeld kunnen worden. Dus iedereen die 90% mest export heeft (en dat is vrijwel iedereen) komt dan in aanmerking. Anders zou het rechtsongelijkheid zijn en gaan we dus weer procederen. Maar ook een veehouder die zijn koerechten duur verkoopt en met het vrij gekomen geld een uitloop of bio stal op z'n perceel bouwt zou hiervoor in aanmerking komen wanneer z'n mest niet op NL grond komt. Gelijke monniken gelijke kappen.

 • 344412

  Regel het dan ook gelijk voor rundveemest, zijn we van alle knelgevallen af.

 • w.vd.akker

  Ik

 • Probe

  De nieuwe mogelijke ontheffing geldt alleen voor de ruimte binnen het plafond en als compensatie van de POR. Zo staat het ook in concept 6e actieprogramma. Dus reken je niet rijk. Maximaal haalbaar lijkt een nieuwe (eerlijker) verdeling van de ruimte die vrij komt met het afschaffen van de POR. Maar dat is uiteraard goed nieuws voor de totale sector.

 • groot boerdam

  De pluimveehouders die met eerste por hebben meegedaan dat zijn de oprichters van bmc Moerdijk.
  Die hebben de nek uitgestoken dus daar de rechten onder verdelen.

 • Er zijn ook oprichters van bmc moerdijk die niets hebben gekregen die hebben ook hun nek uitgestoken.
  Degenen die por hebben gehad zijn al beloond nu graag de anderen belonen die niets kregen.

 • Er zijn ook oprichters van bmc moerdijk die niets hebben gekregen die hebben ook hun nek uitgestoken.
  Degenen die por hebben gehad zijn al beloond nu graag de anderen belonen die niets kregen.

 • Tuig

  Ga er maar vanuit dat er niemand beloond wordt. Behoud van derogatie gaat voor.

 • tennis

  Dus diegene die 10 jaar geleden hun nek uit gestoken hebben voor BMC en hun pluimveerechten hebben gekocht zijn bedankt voor de moeite.
  80% van de pluimveehouders wil de pluimveerechten behouden.
  Hoezo afschaffen??????????????

 • Almagro

  Jongens,jongens nu al aan het verdelen?
  Wacht maar af wat er te verdelen valt, ik denk dat wat er van de huidige overheid naar de sector toekomt ongeveer hetzelfde is wat BMC Moerdijk nodig heeft.
  Stront.

 • fietskip

  Raar, de por moest er af van verschillende pluimveehouders omdat daardoor onder andere de markt verstoort werd en nu lees ik weer van verschillende pluimveehouders dat de rechten dan wel eerlijk verdeeld moet worden. Of zelfs dat degene die por gehad hebben niets meer krijgen?
  De overheid heeft bij de por toen de spelregels bepaald en niet de pluimveehouders.
  Het was een loterij als je aan de spelregels voldeed.
  De spelregels gingen over duurzame stallen, hoe beter hoe meer kans.
  sommige hadden geluk andere niet.
  Als je aan een loterij (staatsloterij of zo) mee doet en je hebt geen prijs
  ga je dan ook zeggen dat die over moet of dat de vorige prijswinnaars geen prijs krijgen of sterker nog dat de prijzenpot maar eerlijk verdeeld moet worden?
  Misschien valt er helemaal niets te verdelen!
  Rustig blijven is nu het beste.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.