Pluimveehouderij

Nieuws

‘Balans noodzakelijk voor innovatie in vleeskuikenhouderij’

Balans is een van de kritische factoren voor innovatie in de Nederlandse vleeskuikenhouderij. Dat concludeert Corstian Prosman in zijn onderzoek naar belangrijke succesfactoren van innovaties in de sector voor ondernemersorganisatie FME.

Met balans doelt Prosman op een gebalanceerde verhouding tussen verschillende belangen, zoals dierenwelzijn enerzijds en efficiënte en duurzaamheidsaspecten anderzijds. Daar een balans tussen vinden bij innovaties noemt hij essentieel voor de toekomst en positie van de Nederlandse vleeskuikensector.

Samen integrale oplossingen bedenken

Als andere belangrijke succesfactor noemt hij samenwerking met externe partijen (zowel in de keten als van buiten de sector) om echt vooruitgang te boeken. Niet alleen de eigen processen optimaliseren, maar samen integrale oplossingen bedenken.

Ruimte voor ontwikkeling

Daarnaast noemt hij het faciliteren van ontwikkeling van groot belang, zowel door ruimte te krijgen binnen regelgeving om te experimenteren, als de noodzaak van kapitaal, wat onder andere via het topsectorenbeleid van de overheid soms moeizaam verloopt.

Of registreer je om te kunnen reageren.