Pluimveehouderij

Nieuws 987 x bekeken

Hekendorp deze week weer vrij

Den Haag - De beperkingen in verband met vogelgriep in Hekendorp zullen vrijdag 19 december worden opgeheven, als er zich geen bijzonderheden voordoen. Dat vloeit voort uit de formele procedures en protocollen die gelden bij een uitbraak van vogelgriep.

De beperkingen in Kamperveen en Ter Aar kunnen op 22 december worden opgeheven, en in Zoeterwoude op 31 december. De opheffing van de maatregelen in de vier 10-kilometergebieden gaat alleen door als zich geen nieuwe gevallen van vogelgriep voordoen. De beschermings- en toezichtsgebieden (respectievelijk 3 en 10 kilometer) gelden volgens Europese regelgeving dertig dagen.

Afgelopen weekeinde heeft staatssecretaris Sharon Dijksma de maatregelen die nog golden in het westen van het land versoepeld. De versoepelingen zijn maandagmorgen om 0.00 uur ingegaan.

De staatssecretaris besloot het westelijk compartiment dezelfde status te geven als de andere compartimenten in Nederland, waardoor er - behoudens de 10-kilometergebieden - in heel Nederland dezelfde beperkingen gelden voor het houden en vervoeren van mest, voer, pluimvee en pluimveeproducten.

De maatregelen die in heel Nederland van kracht zijn:

  • vervoer van en naar pluimveebedrijven is beperkt tot maximaal één pluimveebedrijf per transport;
  • afvoer van kippen mag alleen na klinische controle; afvoer van eenden uitsluitend na een pcr-test;
  • opfokhennen, eendagskuikens en broedeieren mogen naar pluimveebedrijven en broederijen in het gehele land (uitgezonderd 10-kilometergebieden) worden afgevoerd, voor opfokhennen geldt een verplichte klinische controle;
  • commercieel gehouden pluimvee moet opgehokt en afgeschermd blijven (deze verplichting geldt  voor hobbypluimvee alleen in de 10-kilometergebieden);
  • bezoekersregeling voor alle pluimveebedrijven;
  • verzamel- en tentoonstellingsverbod voor commercieel gehouden pluimvee;
  • het jachtverbod is alleen nog van kracht in de 10-kilometergebieden;
  • de naleving van hygiëneprotocollen wordt met onaangekondigde controles gehandhaafd.

Of registreer je om te kunnen reageren.