Home

Nieuws 2 reacties

Weinig applaus voor Europese landbouwbegroting

Het landbouwbudget in de meerjarenbegroting voor de Europese Unie is minder gekort dan vooraf werd gevreesd. Dat de Europese Commissie € 15 miljard extra uittrekt om de Boer-tot-Bordstrategie uit te voeren stemt hoopvol, maar niet bij iedereen tot tevredenheid.

De Europese koepel van landbouworganisaties en cooperaties Copa-Cogeca zegt in een eerste reactie dat Europese boeren ondanks die € 15 miljard teleurgesteld zijn in de gehele herziene begroting. De vermindering van de directe steun met 8,8% (in koopkracht) in een tijdsgewricht met zoveel druk en verwachtingen op de schouders van de boeren is eenvoudigweg onacceptabel, aldus de Duitse Copa-voorzitter Joachim Rukwied. “Juist nu moeten we boeren laten zien dat we ze willen odnersteunen in de omslag die ze maken.”

Het is lastig uit te leggen dat de Europese Commissie meer vraagt, maar daar structureel minder tegenover stelt

LTO-bestuurder Léon Faassen

‘Timing verlaging is niet goed’

LTO-bestuurder Léon Faassen zegt dat de Europese ambities op het gebied van duurzaamheid niet weerspeiegeld worden in het landbouwbudget. Volgens LTO kunnen de Boer-tot-Bordplannen niet worden bekostigd uit meer efficientie of kostprijsverlagingen. “Daar hoort een passend GLB-budget bij. Boeren en tuinders staan al onder grote druk en de timing van deze verlaging is dus niet goed. Het is lastig uit te leggen dat de Europese Commissie meer vraagt, maar daar structureel minder tegenover stelt,” aldus Faassen, die het toejuicht dat de vermindering van het GLB-budget niet zo ver gaat als de eerste plannen, toen nog sprake was van een vermindering van 14%.

Regeringsleiders en Europees Parlement

Faassen richt zijn hoop op de regeringsleiders en het Europees Parlement. Hij hoeft daar niet te rekeken op het Nederlandse kabinet, dat inzet op bezuinigen op het landbouwbudget en tegelijk de landbouwuitgaven meer wil richten op innovatie en minder op directe steun.

We hebben het Gemeenschappelijk landbouwbeleid nodig om boeren te helpen een omslag te maken. Daarvoor moet de begroting op peil blijven

SGP‘er Bert-Jan Ruissen

Reacties politiek

Europees Parlementariër Annie Schreijer-Pierik noemt het positief dat er in elk geval € 15 miljard extra is voor de uitvoering van het Boer-tot-Bordplan. Zij vindt het niet meer dan logisch dat er extra geld komt wanneer er extra eisen aan boeren worden opgelegd. SGP‘er Bert-Jan Ruissen vindt het in elk geval positief dat de landbouwbegroting op peil blijft. “We hebben het Gemeenschappelijk landbouwbeleid nodig om boeren te helpen een omslag te maken. Daarvoor moet de begroting op peil blijven.”

VVD-woordvoerder Jan Huitema zegt dat de gepresenteerde begroting op zich niets zegt. “Het is uiteindelijk aan de lidstaten om daarover knopen door te hakken. Maar het is geen geheim dat de VVD vindt dat de cocurrentiepositie van de boeren niet wordt verbeterd door inkomenssteun.” Huitema bepleit ondersteuning van de versterking van de concurrentiekracht, goede afspraken over internationale handel, minder bureacratie en meer geld voor innovatie.”

Het Europees Parlement praat volgende week met Europees begrotingscommissaris Johannes Hahn over de landbouwbegroting.

Laatste reacties

  • BMW650

    geef ons een eerlijke prijs voor onze producten dan kan de steun helemaal weg

  • agratax(1)

    @lbvrehen. Het Boer tot Bord plan is niet bedoelt om de concurrentie aan te gaan op de Wereld markt. Het heeft als doel zover ik heb begrepen om de voedselproductie binnen Europa op een meer Biologische wijze in te richten en om de burger bewust te maken van het werk van de boer. Mijn vrees dat op termijn dit plan zal leiden tot een dalende Voedselzekerheid in de EU, zeker tegen een betaalbare prijs voor het arme deel van de Europese burgers. Deze groep kan dan niet aanschuiven aan deze Gezonde Dis en moet zich melden op de Wereldmarkt en/of de voedselbank. Als deze dreigende tweespalt in Europa (door de kiezer kennelijk erkend) het doel is van de bedenkers van deze nieuwe voedselvoorziening, is het geen wonder dat de progressieven in de peilingen zo slecht schoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.