Home

Nieuws

Staldering niet voor iedereen

Voor kleinere veehouderijbedrijven heeft de staldering zulke negatieve gevolgen dat de eis niet algemeen gesteld mag worden.

Stalderen mag niet van alle veehouders worden geëist. Tot die conclusie komt de rechtbank Oost-Brabant in een uitspraak op dinsdag 22 mei. Voor kleinere veehouderijbedrijven heeft de stalderingseis zulke negatieve gevolgen dat de eis niet algemeen gesteld mag worden, aldus de rechtbank. Daarom had de gemeente Reusel-De Mierden de vergunning voor de uitbreiding van de varkenshouderij van Erik Lemmens in Lage Mierde niet mogen weigeren met als enige argument dat niet voldaan is aan de provinciale stalderingseis.

Kosten mogen niet de pan uit rijzen

Een belangrijke voorwaarde voor een juiste werking van staldering is volgens de rechtbank dat de kosten niet de pan uit rijzen door een tekort aan stoppende veehouderijen. Vooral kleine veehouderijen zouden hier onevenredig door worden getroffen. Volgens de rechtbank is er echter momenteel geen sprake van een ondersteunend maatregelenpakket om dit te voorkomen. Daarmee is het algemeen toepassen van de stalderingseis in strijd met de zorgvuldigheid, de evenredigheid en de rechtszekerheid.

Daarom geldt de stalderingseis wat de rechter betreft niet voor bedrijven die een omgevingsvergunning aanvroegen voor de inwerkingtreding van de Verordening Ruimte (13 juli 2017) én die een bouwperceel hebben van maximaal 1,5 hectare (na de uitbreiding). Aan beide voorwaarden voldoet het varkensbedrijf uit Lage Mierde.

‘Een belangrijke voorwaarde voor een juiste werking van staldering is dat de kosten niet de pan uit rijzen’

Over wat er moet gebeuren met vergunningaanvragen die na de vaststelling van de Verordening Ruimte zijn ingediend laat de rechtbank zich in deze uitspraak niet uit.

In deze zaak weigerde de gemeente Reusel-De Mierden in oktober 2017 een vergunning te verlenen voor uitbreiding van de varkensstal. De weigeringsgrond was het niet voldoen aan Verordening Ruimte van de provincie.

Stalderen buiten werking gaat rechter te ver

De advocaat van de varkenshouder eiste dat het stalderen (slopen van 110% van de nieuw te bouwen stal elders in de regio) buiten werking zou worden gesteld. Dat gaat de rechtbank echter te ver. Volgens de rechtbank heeft de provincie Noord-Brabant in redelijkheid de stalderingseis in de Verordening Ruimte kunnen vaststellen. Maar door gebreken in de totstandkoming en uitwerking is de stalderingseis niet voor alle bedrijven toepasbaar. Door deze gebreken dreigt de eis voor een deel van de veehouders verkeerd uit te pakken, aldus de rechtbank.

Of registreer je om te kunnen reageren.