Home

Nieuws

Kabinet wil schade landbouw door brexit beperken

Het kabinet houdt rekening met forse gevolgen voor het agrarisch bedrijfsleven bij een brexit.

Hoewel de regering hoopt op een soepele uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, met zo min mogelijk gevolgen voor de handelsrelatie, houdt het kabinet rekening met grote gevolgen voor het agrarisch bedrijfsleven. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Carola Schouten dat de verwevenheid van de Nederlandse land- en tuinbouw met de Britse economie bij een brexit tot extra effecten leidt.

€ 500 miljoen daling in agrarische productiewaarde

De minister verwijst naar onderzoeken van Wageningen Economic Research en KPMG waarin wordt becijferd dat de totale agrarische productiewaarde tot 2025 kan dalen met ongeveer € 500 miljoen (2% van de productiewaarde) als de handel terugvalt op het meest ongunstige scenario met importtarieven en hoge handelskosten.

Extra kosten

Als de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk leiden tot een vrijhandelsverdrag zonder importtarieven, zal dat op het volume van de handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk niet veel effect hebben. Maar als Britten eigen kwaliteitseisen en standaarden gaan instellen, die afwijken van de Europese Unie, zal dat onvermijdelijk gepaard gaan met extra kosten.

Nederlandse bedrijven moeten het vaak juist hebben van snelle levering. Vooral de export van bederfelijke producten kan grote gevolgen ondervinden van grenscontroles. - Foto: Peter Roek
Nederlandse bedrijven moeten het vaak juist hebben van snelle levering. Vooral de export van bederfelijke producten kan grote gevolgen ondervinden van grenscontroles. - Foto: Peter Roek

Kosten door grenscontroles

Daarbij komt ook dat de fysieke afhandeling van invoer en uitvoer mogelijk vertraging oploopt door extra grenscontroles. Dat schaadt de Nederlandse positie meer dan andere landen, omdat Nederlandse bedrijven het vaak juist moeten hebben van snelle levering. Vooral de export van bederfelijke producten kan daarvan grote gevolgen ondervinden.

De berekeningen laten zien dat de douaneformaliteiten in de vleessector 0,7 tot 1,9% extra kosten opleveren en in de snijbloemensector 0,8 tot 1,3% extra kosten – dit staat nog los van belastingen (btw) of douaneheffingen.

Brexitloket

Het kabinet ondersteunt het bedrijfsleven zich voor te bereiden op de Brexit, onder andere via het brexitloket en het samenwerkingsplatform Hulp bij Brexit, waaraan werkgevers- en bedrijfsorganisaties, banken en overheid zijn verbonden.

Extra personeel bij keuringsinstanties

Ondertussen zijn de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, het Kwaliteits- en Controlebureau (KCB), NAK-tuinbouw en het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) begonnen met het werven en opleiden van extra personeel voor de keuringen van producten die van en naar Groot-Brittannië gaan (zowel veterinair als plantaardig). In totaal gaat het om bijna 200 banen: 143 bij de NVWA en 48 bij KCB, COKZ en NAK-tuinbouw. Ook bij de douane wordt extra personeel geworven.

Of registreer je om te kunnen reageren.