Home

Nieuws 2 reacties

Statiegeldregeling faunaschade Drenthe vanaf 2019

Drenthe gaat het tarief voor de behandeling van faunaschade terugbetalen.

Provinciale Staten van Drenthe hebben ingestemd met het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten. Vanaf 1 januari 2019 gaat de provincie Drenthe voor het melden van alle faunaschade een statiegeldregeling hanteren. Als blijkt dat schade die veroorzaakt is door een beschermde diersoort hoger is dan het eigen risico van € 250, krijgt de melder naast een schadevergoeding automatisch ook zijn behandelbedrag van € 300 terug.

In Drenthe wordt nu al het behandelbedrag terugbetaald als blijkt dat de schade is veroorzaakt door een wolf, lynx, bever, otter, wilde kat of das.

Laatste reacties

  • Hindrik66

    Eigenlijk diep triest dat dit nieuws is, het is niet meer dan normaal en zou daarom ook de standaard moeten zijn

  • farmerbn

    Stel je fiets is gestolen en je mag pas aangifte doen bij de politie als je 300 euro betaalt. Nederland is raar.

Of registreer je om te kunnen reageren.