Home

Nieuws

‘Denk in doelen, niet in middelen bij nieuw GLB’

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet zich meer beperken tot doelen en boeren een veel grotere mate van vrijheid geven te beslissen hoe deze te bereiken. Dat zegt Michael Prinz zu Salm-Salm.

Salm-Salm is boer en vice-voorzitter van de Europese belangenorganisatie voor grondbezitters, ELO. Volgens de Duitser laat de landbouwpraktijk noch het milieu zich in algemeen geldend beleid vatten, met frustratie en gebrek aan resultaten tot gevolg.

Salm-Salm, in Duitsland ook wel bekend als eigenaar van een bedrijf dat bemiddelt in investeringen in obligaties en landbouw, deed de uitspraak in een debat tijdens het Forum for the Future of Agriculture-evenement, dat ELO samen met zaden- en gewasbeschermingsproducent Syngenta jaarlijks organiseert. Het nieuwe GLB gaat in 2020 in en wordt nu bediscussieerd door de lidstaten van de EU.

‘Gemeenschappelijk Duurzaam Landbouwbeleid’

Volgens Salm-Salm zit duurzaamheid boeren in de genen, ondernemerschap ook toenemend. Het is volgens hem belangrijk boeren niet te ontmoedigen te verduurzamen, maar ze juist aan te moedigen. Nu al wordt in beleid onderscheid gemaakt tussen regio’s en situaties, maar volgens Salm-Salm moet een dergelijke aanpak niet het eindpunt maar uitgangspunt van beleid zijn.

Ook pleit de Duitser voor een GLB dat gericht is op een langere termijn. “Boeren gaan altijd voor langetermijndoelen; politici hebben de neiging in wetgevingscycli te denken.” Omdat burgers en politici landbouw en het GLB niet automatisch herkennen als een duurzame activiteit, wordt wat hem betreft de naam veranderd in Gemeenschappelijk Duurzaam Landbouwbeleid.”

Hogan: GLB vergroenen is logische stap

Eurocommissaris Phil Hogan liet zich niet over de concrete voorstellen van Salm-Salm uit, maar zei wel dat het GLB haar naoorlogse doel voldoende en veilig voedsel voor Europa te produceren meer dan gehaald heeft. De logische volgende stap is het uitbreiden van de vergroening van het GLB, dat wat hem betreft wel ook gericht moet blijven op het ondersteunen van inkomens van boeren. “Het GLB is economisch, sociaal en milieubeleid.”

De maatschappij mag meer vragen van boeren, aldus de Ier, maar daar moet dan wel een adequate beloning tegenover staan. Het is volgens het Italiaanse lid van het Europees Parlement, Giovanni La Via, landbouweconoom en Christendemocraat, van belang dat het GLB daarom niet meer krimpt, maar groeit. Hogan liet eerder echter doorschemeren dat met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk het budget waarschijnlijk zal krimpen. De Britten zijn een relatief grote netto-betaler aan de EU.

Of registreer je om te kunnen reageren.