Home

Nieuws 2 reacties

Klimaatverandering kost Europa nu al €400 miljard

De klimaatverandering heeft nu al gevolgen voor Europese ecosystemen, de economie en de gezondheid van mensen in Europa. Dat concludeert het Europese Milieu Agentschap (EEA) in zijn vierjaarlijkse klimaatrapportage.

Sinds 1980 kan €400 miljard economische schade worden toegerekend aan klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen.

Het EEA constateert dat natte regio’s natter worden en droge regio’s droger en dat er vaker weersextremen voorkomen. Tegelijkertijd zijn er in sommige regio’s ook juist voordelen. De omstandigheden voor landbouw in delen van Noord-Europa, Zweden, Finland en de Baltische staten, zullen verbeteren. Voor de meeste regio’s en sectoren zullen de gevolgen echter negatief zijn. Als gevolg van de klimaatverandering verandert ook de biodiversiteit. Dit heeft gevolgen voor de landbouw.

Twee hotspots in Europa

Het onderzoeksbureau benoemt twee hotspots voor de klimaatverandering in de EU: de kustgebieden en het zuiden en zuidoosten van Europa. Voor de kustgebieden in West-Europa geldt een verhoogd risico op overstromingen door de stijgende zeespiegel en een mogelijke toename van stormvloeden.

In Zuid- en Zuidoost-Europa is nu al sprake van een sterke toename van hittegolven en neemt het risico op nog intensere droogteperioden toe, met als gevolg lagere gewasopbrengsten, verlies aan biodiversiteit en meer bosbranden. Verwacht wordt dat de risico's voor de gezondheid zullen toenemen als gevolg van frequentere hittegolven en veranderingen in de verspreiding van klimaatgevoelige infectieziekten.

Wateroverlast in suikerbieten na noodweer in de zomer van 2014. Foto: Ron Magielse
Wateroverlast in suikerbieten na noodweer in de zomer van 2014. Foto: Ron Magielse

Maatregelen van cruciaal belang

De onderzoekers constateren dat het de goede kant op gaat met de integratie van aanpassing aan de klimaatverandering in ander beleid. “Maar er is ruimte voor verdere verbetering. Betere en flexibelere aanpassingsstrategieën en maatregelen zijn van cruciaal belang om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten”, aldus EEA.

Laatste reacties

  • WGeverink

    De overgrootvader van onze district agriculturist was zo'n 100 jaar geleden een van de eerste bewoners in ons gebied. Deze boer hield een heel uitgebreid boekwerk bij van temperaturen neerslag hoeveelheden zaaidatums en nog veel meer. Als een echte universiteits student heeft hij de informatie van zijn overgrootvader geanaliseerd en daaruit kwam naar voren dat het weerpatroon toen niet veel anders was dan nu.

  • jhp

    En er zijn heel veel mensen die eraan verdienen.

Of registreer je om te kunnen reageren.