Home

Nieuws

Interpolis: ander draaiboek grote schades

De toenemende frequentie van grotere schades vraagt om betere draaiboeken om de gevolgen van acuut noodweer beter gecoördineerd aan te pakken.

Vlak voor de hagelschade in Someren en omgeving op donderdag 23 juni kwam de stichting Coördinatie Calamiteitenbestrijding Glastuinbouw (CCG) al overeen om een actievere rol te gaan spelen in het tot stand brengen van een plan dat taken en verantwoordelijkheden bij een dergelijke ramp vooraf helder moet krijgen. In deze stichting heeft Snoeker zitting namens het Verbond van Verzekeraars en zijn verder vertegenwoordigd: LTO, Avag (kassenbouwers en installateurs), NVOK (onderaannemers in de kassenbouw), de Rabobank en de tuinbouwadviesbureaus

“Natuurlijk is er ook vanuit Interpolis direct na dit noodweer een goed overleg tussen overheden, LTO, banken, kassenbouwers en beglazers”, zegt Willem Snoeker van Interpolis. “En natuurlijk staan er snel veel mensen klaar om te helpen. Maar wie heeft het overzicht over het totale gebied? En wie mag knopen doorhakken over waar hulp het meest effectief kan worden ingezet? En wanneer het beredderen van de gewassen klaar moet zijn en het echte herstel kan beginnen.”

Ieder voor zich

Nu is het zo dat een verzekeraar in eerste instantie alleen voor zijn schadelijdende klant in de weer is. “De gedupeerde ondernemer is en blijft de baas van zijn bedrijf, waarbij het logisch is toch een beetje ieder voor zich te gaan.”

De noodzaak om vooraf tot een weloverwogen methodiek te komen om in belang van alle tuinders en de hele sector vervolgschade te minimaliseren, wordt alleen maar groter. Want een noodweer van één keer in de duizend jaar? Ergens in Nederland hebben we nu al drie jaar achtereen noodweer met miljoenenschade tot gevolg. “Ik denk dat we eerder moeten denken aan één keer in de zeven jaar een echt grote schade in een van onze tuinbouwgebieden."

Brede Weersverzekering

Snoeker ziet dat de aandacht voor de Brede Weersverzekering voor de open teelten door de wateroverlast en de hagelschade flink is toegenomen. “Wij zijn die verzekering uiteindelijk niet meer gaan aanbieden, nadat de belangstelling een paar jaar geleden uiteindelijk tegenviel. Maar natuurlijk houden we de markt in de gaten.” Nu krabben telers zich achter de oren. Maar of dat zich over een paar maanden daadwerkelijk in meer afgesloten polissen vertaalt, is nog afwachten.

Of registreer je om te kunnen reageren.