Home

Nieuws

Landbouwlobby succesvol bij aanscherping ammoniaknormen

De Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca heeft een succesvolle lobby gevoerd om de Europese normen voor de uitstoot van ammoniak en methaan niet te veel aan te scherpen. Dat blijkt uit onderzoek van Down To Earth, een platform voor groene journalistiek.

De Europese Commissie kwam in 2013 met een herziening van de normen voor luchtvervuilende stoffen, waaronder ammoniak en methaan. Doel van de richtlijn is de volksgezondheid te beschermen. Toenmalig Europees Commissaris Potocnik becijferde dat in 2010 400 mensen door luchtvervuiling omkwamen. Hij wilde dat getal in 2030 geminimaliseerd hebben.

De normen voor ammoniak deden alarmbellen rinkelen op de burelen van Copa-Cogeca die op verschillende manieren de besluitvorming probeerde te beïnvloeden. Dat gebeurde door persoonlijke brieven aan Europees Commissarissen en hun medewerkers, door de input van beleidsstukken en uiteindelijk ook door Europees parlementariërs te voorzien van gedetailleerde stemadviezen.

In 2013 schreef Copa-Cogeca een brief aan de Europese Commissie, waarin werd gesteld dat aanscherping van de ammoniakeisen in het licht van de handelsbesprekingen met de Verenigde Staten 'een grote bedreiging voor de levensvatbaarheid van de EU-landbouw', zou zijn.

Ammoniakreductie

Uit stukken, waar Down To Earth de hand op heeft weten te leggen, blijkt dat er aanvankelijk plannen waren om de ammoniakuitstoot in 2025 met 30% te verminderen en in 2030 met 34%. In het uiteindelijke voorstel van de Europese Commissie bleek dat aangepast tot een reductie van 27% voor ammoniak in 2030.

Bij de beperking van de uitstoot van methaan voltrok zich een soortgelijk proces. In het Europees Parlement zijn het met name Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) die hun zorg uitspreken over de gevolgen van de voorstellen voor methaan en ammoniak voor de boeren. De aanscherping voor de ammoniaknormen wordt in het parlement verworpen. Voor methaan wordt de norm voor de landbouw in het geheel geschrapt.

Lobby

Dat de lobby niet alleen loopt via de geëigende lijnen (door belangengroeperingen en via beïnvloeding van parlementariërs), blijkt uit een opmerking die Down To Earth optekent van een Brusselse ambtenaar aan het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag: "Als we binnenkort cijfers publiceren die niet akkoord zijn voor de landbouw en Economische Zaken, dan kunnen we natuurlijk een flinke lobby verwachten."

Die lobby komt overigens niet alleen uit Nederland. Ook Oost-Europese lidstaten zien weinig in de aangescherpte normen, ook vanwege de impact op de landbouw. Dat leidt ertoe dat in het overleg tussen de milieuministers de reductienorm voor ammoniak uiteindelijk niet 27% wordt, maar 18% in 2030.

Of registreer je om te kunnen reageren.