Home

Nieuws 1 reactie

Kamer vraagt uitzonderingen scheurverbod bij natuur

Gebiedsontwikkeling bij beschermde natuurgebieden moet niet belemmerd worden door het scheurverbod op blijvend grasland. Dat heeft de Tweede Kamer in meerderheid uitgesproken in een motie die was ingediend door CDA'er Jaco Geurts.

Het parlement vraagt de regering om voor specifieke gebieden waar het scheurverbod belemmerend werkt, een uitzondering te maken. Daarbij wordt het natuurgebied De Wieden (Overijssel) als specifiek voorbeeld genoemd. Bovendien vraagt de Kamer om proefprojecten in te stellen om na te gaan of er onderscheid gemaakt kan worden in de kwetsbaarheid van beschermde gebieden en de daarbij horende noodzakelijkheid van het omzetverbod in Vogelrichtlijngebieden.

Alternatieve maatregelen

De Kamer heeft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) via een aangenomen motie van CDA'er Jaco Geurts en SGP'er Elbert Dijkgraaf ook opgeroepen om samen met de provincies te zien waar kennis ontbreekt over alternatieve beheersmaatregelen bij beschermde natuurgebieden.

Een motie van PvdA'er Henk Leenders vraagt de regering om het gesprek met natuurorganisaties en landbouworganisaties aan te gaan over de invoering van natuurinclusieve landbouw, dat zijn landbouwmethoden waarbij herstel van de natuur en verduurzaming van de landbouw hand in hand gaan. De motie van Leenders kreeg brede steun van de Kamer.

Eén reactie

  • Flirt

    WTF !!

Of registreer je om te kunnen reageren.