Home

Nieuws

Hogan: geen plan voor inkrimping veestapel

De Europese Commissie heeft niet de intentie noch een plan om de omvang van de veestapel in de Europese Unie te regelen. Dat zegt Europees landbouwcommissaris Phil Hogan in antwoord op vragen van de Litouwse europarlementariër Bronis Ropė (Groene Fractie).

Ropė refereerde aan 'niet-officiële bronnen', die zouden hebben gemeld dat de uitstoot van broeikasgassen vanuit de veehouderij in Europa aanleiding is de omvang van de veestapel in de periode 2020-'30 te verminderen. De inkrimping zou in individuele gevallen kunnen oplopen tot 30% van de veestapel.

Veehouderij heeft al bijdrage geleverd

Hogan zegt dat er van zo'n plan geen sprake is. Hij benadrukt dat in het klimaatbeleid juist rekening wordt gehouden met het feit dat de veehouderij al een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daar voegt hij nog aan toe dat de veehouderij verschillende manieren heeft om de broeikasgasuitstoot te verminderen en tegelijk de productie te verhogen.

Landbouw is beperkt in terugdringen uitstoot

De Europese Unie heeft zich verplicht tot het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 tot een niveau van 40% beneden het niveau van 1990. Daarbij houdt de Europese Commissie er rekening mee dat de landbouw een beperkte mogelijkheid heeft om de uitstoot te beperken. Daarbij komt dat de Europese voedselvoorziening niet in het geding mag komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.