Home

Nieuws 1 reactie

Provincie Noord-Holland subsidieert jonge boeren

De provincie Noord-Holland stelt €390.000 subsidie beschikbaar voor jonge boeren.

De boeren kunnen het geld volgens de provincie investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, mestvergisters, een waterbed voor koeien of varkensvriendelijke stalvloeren. De regeling moet jonge boeren helpen hun bedrijf aan te passen aan de moderne tijd.

Hiervoor is veel geld nodig, terwijl jonge boeren die net het bedrijf hebben overgenomen van hun ouders dat niet hebben. Het geld wordt verstrekt vanuit de regeling Jonge Landbouwers, dat weer onderdeel is van een Europees subsidieprogramma voor versterking van het platteland. Het gaat om een bedrag dat verdubbeld is met EU-gelden.

Voorwaarden voor verstrekken subsidie

De regeling Jonge Landbouwers is op 1 december 2016 opengesteld. Tot en met 16 januari 2017 kan subsidie worden aangevraagd.

De provincie benadrukt dat de subsidie niet alleen de toekomstbestendigheid van het bedrijf ten goede komt, maar ook het landschap en milieu. De provincie stelt daarom als voorwaarde voor het verstrekken van subsidie dat de investering bijdraagt aan de verbetering van ons milieu, aan klimaatbestendigheid, aan volks- en diergezondheid, aan landschappelijke kwaliteit en/of aan biodiversiteit.

Eén reactie

  • melkkoeienboer

    dat is andere praat als in brabant, waar gedeputeerde van den hout vorige week stelde dat alle potentieele boeren ouder als 15 beter hun heil elders konden zoeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.