Home

Nieuws

Overijssel moet 143 vergunningen opnieuw toetsen

Een grote groep Overijsselse boeren zit in grote onzekerheid over de rechtsgeldigheid van hun Nbw-vergunning.

Een uitspraak van de Raad van State (RvS) van woensdag zorgt voor grote consternatie bij de provincie Overijssel. In totaal zullen 143 al verleende Natuurbeschermingswetvergunningen (Nbw-vergunningen) opnieuw moeten worden getoetst. Dat brengt grote onzekerheid met zich mee voor de - veelal - agrarische bedrijven. Medio februari moet er duidelijkheid zijn.

De provincie heeft volgens de Raad ten onrechte de stichting Stichting Leefbaar Buitengebied (SLB) uit Ulicoten, gemeente Baarle-Nassau (Brabant), niet-ontvankelijk verklaard bij het verlenen van Nbw-vergunningen. De andere bezwaarmakende partij, de stichting Stichting VROM? uit Twenterand was wel terecht niet-ontvankelijk verklaard. In de betreffende zaak voor de RvS ging het om twee verleende Nbw-vergunningen: aan een pluimveehouderij in Geerdijk en aan een varkenshouderij in Beerzerveld.

Op vergelijkbare wijze bezwaar gemaakt en niet-ontvankelijk verklaard

SLB heeft volgens een woordvoerder van de provincie Overijssel in 143 Nbw-zaken op vergelijkbare wijze bezwaar gemaakt en in al die gevallen is de SLB niet-ontvankelijk verklaard. Al deze zaken worden in de komende zes weken – de termijn die de RvS stelt – daarom opnieuw beoordeeld. Overigens blijven de vergunningen in de tussentijd van kracht, aldus de woordvoerder van de provincie. De betreffende agrarische bedrijven worden deze week allemaal nog geïnformeerd door de provincie over de uitspraak en de verdere procedure.

Of registreer je om te kunnen reageren.