Home

Nieuws 3 reacties

ChristenUnie wil belang boer onder toezicht ACM

ChristenUnie wil dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet langer alleen kijkt naar het effect voor de consument, maar ook naar het effect van de producent.

ACM moet de Autoriteit voor Mens, Milieu en Markt (A3M) worden en toetst niet alleen de prijs voor de consument, maar ook de prijs voor de boer, duurzaamheidsaspecten, diversiteit en kwaliteit van voedsel. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij.

Verbod op verkoop voedsel onder kostprijs

ChristenUnie wil een verbod op de verkoop van voedsel onder de kostprijs, zoals in België en Duitsland. Met deze maatregel wil de partij meer perspectief bieden voor de boer en tuinder op een beter inkomen. “Verdergaande eisen op het gebied van dierenwelzijn kunnen alleen vanuit de markt worden gefaciliteerd, zodat vraag, aanbod en prijs bij elkaar komen en de boer betaald wordt voor de extra investeringen”, vindt de partij.

ChristenUnie wil ruim baan bieden aan de oprichting van coöperaties waarin boeren en tuinders zich sterk kunnen maken tegenover de supermarkten. Zo nodig wil CU de mededingingsregels aanpassen.

Eén heldere wet voor melkveehouderij

In het verkiezingsprogramma neemt ChristenUnie stelling tegen de wet Dieraantallen. De partij wil weidegang niet verplichten en antibioticareductie wordt in overleg met de sector gerealiseerd. De partij pleit voor één heldere wet voor de melkveehouderij, in plaats van een stapeling van wetten zoals nu gebeurt.

ChristenUnie wil niet verder bezuinigen op groen onderwijs. Het Europees landbouwbeleid (GLB) moet veranderen naar een Europees landbouw- en voedselbeleid en de balans tussen kwekers- en octrooirecht moet worden hersteld, staat in het verkiezingsprogramma.

Lees meer over de verkiezingsprogramma's van VVD en CDA

Laatste reacties

  • vd m.

    In Duitsland komt de politiek meer op voor de agrarische sector dan in Nederland

  • deB.


    Walgelijk hier!! Kunnen beter allemaal die beesten opruimen, laat iedereen maar zelf z'n haggie bij elkaar fietsen, die zogenaamde verwende consumenten.

  • koestal

    Er moet wat veranderen met de Nederlandse voedsel politiek,er is een ongelijk speelveld tussen producenten en de retailers. De ene groep valt wel onder de NMA en de andere niet,schandalig. je reinste uitbuiterij,Niet erg bedankt Neely Smit

Of registreer je om te kunnen reageren.