Home

Nieuws

'Minder akkerland in de wereld'

Saskatoon – Het areaal akkerland in de wereld daalt voor het eerst in jaren.

Dat komt door de lagere prijzen die boeren ontvangen voor hun gewassen. Dat schrijft de Canadese kunstmestproducent PotashCorp in een marktbericht. Volgens PotashCorp had de wereld twee jaar geleden 4,8 miljard hectare akkerland in gebruik voor de teelt van gewassen. In de laatste tien jaar groeide het akkerbouwareaal met 65 miljoen hectare.

Lagere prijzen

De groei is gestopt, stelt het bedrijf. Door de lagere prijzen van akkerbouwgewassen, vooral bij mais en sojabonen, nemen boeren minder productief land uit productie. Bij lagere opbrengstprijzen is de teelt niet meer rendabel. Bovendien passen de boeren dan minder vaak een dubbelteelt toe, zoals bijvoorbeeld in Brazilië waar na een teelt van vroege sojabonen direct mais wordt gezaaid, de safrinha-corn.

Ook de verkoop van kalikunstmest, dat het bedrijf produceert, stagneert. PotashCorp verwacht een daling van 15 procent ten opzichte van de recordverkoop van vorig jaar. Desondanks ligt de afzet van kali nog op een hoog niveau, stelt het bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.