Home

Nieuws

Mediane inkomen Amerikaanse boeren relatief hoog

Washington – Het mediane inkomen van agrarische huishoudens in de VS ligt ruim boven dat van Amerikaanse huishoudens als geheel. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse landbouwministerie USDA, waarover persbureau Agra Europe bericht. In 2013 kwam het mediane inkomen uit op $72.000 (€65.700), tegen $52.000 voor alle Amerikaanse huishoudens.

De mediaan is het middelste getal in een reeks. Dus 50 procent van de gerapporteerde inkomens ligt boven de mediaan en 50 procent eronder. De rapporteurs schrijven dat de inkomensverschillen enorm zijn, zowel tussen als binnen sectoren. Ook variëren agrarische inkomens veel meer van jaar tot jaar dan in de meeste andere sectoren, aldus de USDA, waardoor soms het inkomen fors lager dan dat van de huishoudens ligt.

Hoge prijzen in 2012 en 2013

Het rapport merkt op dat agrarische huishoudens in 2012 en 2013 profiteerden van relatief hoge prijzen voor onder meer graan.

Een groot deel van het inkomen van agrarische huishoudens in de VS komt niet uit het agrarische bedrijf, maar uit nevenactiviteiten, een gezinslid dat buiten het bedrijf werkt of een tweede baan. In 2013 kwam 24 procent van het gerapporteerde inkomen voort uit het agrarisch bedrijf. Hoe groter het bedrijf, des te groter het aandeel dat boerderij of tuinbouwbedrijf in het inkomen inneemt.

Een vergelijking met Nederland of de Europese Unie is nauwelijks te maken. Inkomens worden hier anders berekend en bovendien verschilt de definitie van een agrarisch bedrijf. In de VS zijn ook relatief veel huishoudens met een kleine agrarische activiteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.