Home

Nieuws

Beregeningsverbod bij vier waterschappen

Doetinchem - De langdurige periode van droogte die komende dagen ook nog samen gaat met extreme hitte leveren vooral in het zuid oosten van Nederland problemen met de watervoorziening op. Vier waterschappen hebben beregeningsverbod ingesteld.

Een rondje langs de waterschappen leert dat de verschillen tussen de waterschappen enorm groot is, variërend van een bijna totaal beregeningsverbod met oppervlaktewater tot waterschappen die meer dan genoeg water hebben. Geen enkel waterschap heeft een verbod op beregening met grondwater ingesteld, uiteraard is daarvoor wel een vergunning noodzakelijk.

Aa en Maas: compleet beregeningsverbod

Voor het Waterschap Aa en Maas geldt al sinds medio juni bijna een compleet beregeningsverbod, alleen in het uiterste noorden mag nog beregend worden met oppervlaktewater.

Peel en Maasvallei: verbod vanaf donderdag

Vanaf donderdag geldt voor bijna het hele waterschap Peel en Maasvallei een beregeningsverbod. Het verbod geldt voor het onttrekken van water uit alle beken in Noord- en Midden-Limburg met uitzondering van de beken die in de regel altijd voldoende afvoer hebben. Dat zijn met name de Niers, Swalm, Boschmolenplas en gedeelten van de Heukelomsebeek, Eckeltsebeek, Neerbeek en Oostrumsche beek.

Wel blijft beregenen met grondwater mogelijk. De reden is dat het waterpeil van de meeste beken in Noord- en Midden-Limburg laag is. Het waterschap hoopt met dit verbod voldoende watervoorraad te behouden.

Bijna compleet beregeningsverbod De Dommel

Waterschap De Dommel heeft ook een bijna compleet beregeningsverbod ingesteld, alleen aan watergangen die worden gevoed door zuiveringsinstallaties mag nog water onttrokken worden.

Beperkingen bij Brabantse Delta

Ook het centrale gedeelte van het waterschap Brabantse Delta kent sinds een aantal weken beperkingen. Sommige gebieden hebben een totaal verbod andere alleen voor grasland.

Vechtstromen en Rijn en IJssel zijn alert

De wat noordoostelijker gelegen waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel houden de situatie nauwlettend in de gaten. Vechtstromen is druk aan het monitoren en zal zo nodig beregeningsverboden instellen, aldus een woordvoerder. Rijn en IJssel heeft een algemene afspraak voor het beregenen. Boeren mogen alleen gebruik maken van oppervlaktewater als het water nog over de stuw komt. In noodsituaties zal een algemeen verplichtend verbod worden ingesteld. Woensdag heeft het waterschap de waterstand in de Oude IJssel met 5 centimeter verhoogd om water te bufferen.

Of registreer je om te kunnen reageren.