Home

Nieuws 2 reacties

Dijksma dreigt met straf bij loze PAS-melding

Den Haag - Wie loze meldingen doet om ontwikkelingsruimte binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te reserveren, kan te maken krijgen met de strafrechter.

De staatssecretaris wil voorkomen dat loze meldingen worden gedaan, waardoor de beschikbare ontwikkelingsruimte op raakt, zonder dat er feitelijk gebruik van wordt gemaakt. Het is aan de provincies om tegen loze meldingen op te treden.

Nb-vergunning

Bedrijven hebben onder het het PAS de mogelijkheid  uit te breiden zonder een Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning) aan te vragen. Zij moeten dan via internet wel melding doen in Aerius Calculator, die op 1 juli om 00.00 uur weer operationeel wordt. Aerius houdt bij  hoeveel ontwikkelingsruimte er wordt gebruikt. In het PAS is geregeld dat een melding moet worden gedaan bij uitbreidingen die beperkt blijven tot maximaal 1 mol stikstofdepositie per hectare op kwetsbare natuurgebieden.

Uitbreiding

In de regeling is gesteld dat een melding moet worden gedaan als een veehouder van plan is binnen de bestaande ruimte het aantal dieren uit te breiden. Volgens de regeling moet vervolgens met de uitbreiding binnen drie maanden een begin gemaakt zijn. Wie een uitbreiding realiseert aan het bedrijf (bij voorbeeld door vergroting van een  bestaande stal), moet binnen twee jaar na de melding de uitbreiding gerealiseerd hebben.

Economisch delict

Wie geen melding doet van een uitbreiding, of wie een melding doet die niet wordt gerealiseerd, pleegt volgens de regeling een economisch delict. Dat kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, als de provincie daarvan aangifte doet bij het Openbaar Ministerie. Adviseur Erik Zandbelt van Countus denkt niet dat het in de praktijk zo'n vaart zal lopen. VVD-Kamerlid Helma Lodders heeft Kamervragen gesteld over de regels die  verplichten om binnen korte termijnen de gedane melding te realiseren.

Straf

Volgens de wet op de economische delicten kan een loze melding worden bestraft met een maximumstraf van een half jaar cel, een taakstraf of een boete van maximaal ruim €20.000. Als een bedrijf de overtreding opzettelijk is begaan of meermalen wordt gepleegd is de maximale celstraf of de boete hoger.

Laatste reacties

  • puinhoop

    Hoe meer regels hoe rotter de staat!!!!

  • tikka


    Het is toch juist goed voor het milieu als een boer niet uitbreid. Stel de boer krijgt een en ander financieel niet rond en breid niet tijdig uit, dan moet hij daarna ook nog de gevangenis in???

Of registreer je om te kunnen reageren.