Home

Nieuws

Landbouw speelt goed in op klimaatverandering

Den Haag - De landbouw kan goed zelf de regie houden bij de reactie op klimaatverandering. Er is veel aandacht voor, zo concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport over de manier waarop Nederland zich kan voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

De rijksoverheid heeft op het terrein van de landbouw nog weinig doelen vastgesteld. Dat geldt evenzeer voor de klimaatdoelen voor de natuur. Volgens het PBL heeft het ontbreken van doelen voor het natuurbeleid ook te maken met bezuinigingen op natuur.

De landbouw kan veelal zelf inspelen op de klimaatverandering door bijvoorbeeld andere gewassen te telen en te anticiperen op de mogelijk frequenter voorkomende plagen en weerschade. Waar het gaat om de zoetwatervoorziening is de landbouw vooral afhankelijk van de koers die de overheid vaart.

De Nederlandse landbouw zal naar verwachting minder effecten ondervinden van de klimaatverandering dan bijvoorbeeld de Zuid-Europese landbouw, waar meer hitte en droogte zal voorkomen. Nederland kan daardoor een relatief concurrentievoordeel verkrijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.