Home

Nieuws

LTO wil meer helderheid in stikstofaanpak

Den Haag - LTO Nederland is er niet gerust op dat de plannen voor het stikstofbeleid daadwerkelijk leiden tot voldoende ontwikkelingsruimte voor de veehouderij. LTO-bestuurder Siem Jan Schenk zegt naar aanleiding van een brief van staatssecretaris Sharon Dijksma aan de Tweede Kamer, dat hij liever had gehad dat de bewindsvrouw klip en klaar had aangegeven hoeveel ontwikkelingsruimte in de periode tot 2021 beschikbaar is.

De Tweede Kamer praat volgende week (1 april) over het stikstofbeleid met de staatssecretaris. Het parlementaire overleg is twee weken vervroegd om de provincies ruimte te geven om nog in de oude samenstelling van de colleges van Gedeputeerde Staten de laatste hamerslag te geven op de plannen, zodat de vergunningverlening zo snel mogelijk kan worden losgetrokken.

Doel van de exercitie is de afgifte van Natuurbeschermingswetvergunningen rond voor stikstofgevoelige Natura2000-gebieden los te trekken en tegelijk het behoud of herstel van die natuurgebieden te waarborgen. Niet alleen voor de veehouderij is dat van belang; ook de chemische industrie, het havenbedrijf en de recreatiebedrijven hebben belang bij het stikstofbeleid.

Schenk zegt dat hij graag had gehad dat Dijksma in de brief aan de Tweede Kamer had gewaarborgd dat de veehouderij ook daadwerkelijk 56 procent aan ontwikkelingsruimte terugkrijgt van de 10 kiloton ammoniakreductie die zal worden gerealiseerd. De staatssecretaris zegt eerst drie jaar te willen kijken hoe het loopt. Als het nodig is wil ze de voor de veehouderij beschikbare ruimte in de tweede periode van 2018 tot 2021 vastleggen, maar alleen als de veehouderij ook daadwerkelijk een emissiereductie behaalt, zoals afgesproken.

LTO-bestuurder Schenk vreest desondanks dat er  toch gebieden in Nederland zullen zijn waar schaarste ontstaat aan ontwikkelingsruimte. Hij vertrouwt erop dat de provincies daar met goede regels komen om de beschikbare ruimte eerlijk te verdelen. Ondanks zijn kritiek, zegt Schenk dat er weinig keus is: "De PAS móet er komen, dat is in ons belang."

Commissie MER adviseert donderdag

De Commissie MER brengt donderdag advies uit aan het kabinet over de programmatische aanpak stikstof. Een concept van het advies is in de afgelopen week aan het ministerie van Economische Zaken voorgelegd. In eerdere adviezen was de MER-commissie kritisch over de voortgang van de programmatische aanpak stikstof.

Of registreer je om te kunnen reageren.