Home

Nieuws 14 reacties

Ammoniakuitstoot 15 kiloton hoger dan gedacht

Bilthoven - De ammoniakuitstoot in Nederland is hoger dan eerder werd aangenomen. Dat blijkt uit een nieuwe berekeningsmethode van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De uitstoot van ammoniak in Nederland daalt wel.

In de nieuwe methode wordt nauwkeuriger gemeten en bronnen die eerder niet mee werden genomen, tellen nu wel mee in de nieuwe bepaling. Hierdoor is de uitstoot per jaar gemiddeld 15 kiloton hoger dan eerder aangenomen. De emissie komt hiermee boven het plafond dat in 2010 door de EU is vastgesteld. Omdat de uitstoot blijft dalen, verwacht het RIVM dat die de komende jaren onder het plafond zal komen.

De hogere uitstoot is het gevolg van nauwkeurige berekeningen van specifieke bronnen. Dit is mogelijk vanwege nieuwe inzichten in het onderzoek. Zo blijkt de ammoniakuitstoot per varken hoger te zijn dan eerder aangenomen en is het nitraatgehalte in mest hoger, waardoor er meer ammoniak vrij komt bij het uitrijden van dierlijke mest, zo blijkt uit het onderzoek van het RIVM. Ook blijkt de uitstoot van wegverkeer meer bij te dragen aan de uitstoot van ammoniak dan eerder werd aangenomen.

In de ammoniakberekeningen zijn ook nieuwe bronnen opgenomen. Zo wordt nu ook de uitstoot van het rijpen van gewassen en de emissie van gewasresten die achterblijven op het land na de oogst meegeteld.

De nieuwe inzichten hebben geen effect op het beleid. De nieuwe berekeningen zijn volgens het RIVM al meegenomen in het nieuwe PAS-beleid.

Laatste reacties

 • koeboertje

  En zijn de emisies van plantenresten uit natuurgebieden meegenomen  ?

 • Mozes

  Wat is het nut van een emissiearme stal? 
  Ik lees in het bovenstaande artikel dat er meer ammoniak vrijkomt bij het uitrijden van mest omdat het stikstofgehalte in de mest hoger is. Dit is hoger als gevolg van de emissiearme stal. 
  Wat je dus in de stal met hoge kosten aan ammoniakemissie tegengaat komt er (deels) bij het uitrijden van de mest weer bij. 

 • alco1

  We moeten eens laten berekenen hoeveel onze gewassen wel niet uit de lucht halen.
  Kassa!!!

 • zon

  Een onderzoek dat de politiek goed uitkomt.
  De onderzoekers weten van te voren al wat de uitkomsten moeten worden.

 • Jongman

  Opnieuw succes voor de groenen , die dit onderzoek zelf hebben gedaan. Ook bij het Rivm zijn ze al geinfiltreed . De economie gaat kapot aan de groenen maar hier komen ze te laat achter.

 • koestal

  De stikstofuitstoot door het verkeer is ook hoger,mensen die langs een drukke verkeersweg of in een drukke stadswijk wonen leven een halfjaar korter dan de rest van de bevolking,en dan maar zeuren over de boeren met de ammoniakuitstoot

 • bankivahoen


  Jongman@,het is niet zo dat ze er achter komen , het is hun DOEL de economie te bestrijden. Ze zijn tegen alles wat vooruitgang betekent , het is de onderhuidse bangigheid die zich over hen ontfermt heeft. De wegmetons mentaliteit is een stroming die steeds meer mensen in verstedelijkte gebieden te pakken heeft. Dit is zeer kwalijk want het betekent dat er steeds meer mensen tegen elkaar in opstand gaan komen. Kijk maar rond hoe men de laatste 10 jaar met elkaar omgaat en hoe men dat vroeger deed. Een mooi voorbeeld is hoe de mensen bejegend werden/worden die meededen aan boer zoekt vrouw : bij de beesten af ! De KRO moet zich serieus afvragen of het niet beter is om te stoppen met dit format voordat er iets ergs gebeurd. Het is een vervelende tijd geworden dat helaas niet te stoppen lijkt.

   

 • PIETER123

  In de wandelgangen(Bas de Gaay Fortman) was dit al lang bekend 1971.Of wel nog voor dat er verplicht kappen op silo's moesten.De politiek  toen  gaf zelf toe dat de auto en industrie lobby het gewonnen zouden uit de wind blijven.En de  hard werkende boeren hadden het gedaan omdat er weer een nieuwverdien model moest komen.Het begon met mestinjectie en het einde is nog niet in zicht.Toen was er nog veel zure regen en zou ammoniak dit veroorzaken terwijl elk weet dat het een base is in de scheikunde ook een rapport van het RIVM spraak dit nog tegen.

 • joohoo


  Alles is dus herberekend en niet opnieuw onderzocht.

  Dijksma heeft in de kamer gemeld dat er nieuw onderzoek was opgestard!.

  Voor de rest niks nieuws onder de zon, ammoniak neemt toe naarmate de mest langer in de opslag zit.

  Het schuimbrobleem is inmiddels ook ontrafeld. Rest nu alleen wie de eer krijgt en wie het geld opstrijkt. De oorsprong is een kabinetsbesluit dat zich als een olievlek heeft uitgebreid en waarbij de ammoniak uitstoot explosief omhoog schiet met 800 tot 1200 %. De toename begint na 105 dagen in de opslag waarbij zonlicht of juist het gebrek er aan van doorslaggevende betekenis is.

  De overheid zal alles uit de kast halen om de schuldvraag ergens anders neer te leggen, al was het allen maar uit angst voor claims.

   

 • MarcelR

  Heel bijzonder. En nog gaan alle natura-2000 gebieden niet dood??????? Hoe is het mogelijk.

 • alco1

  En dat noemt men een oor aannaaien.

 • Professor P

  Dunning-krugereffect

 • bertes

  probeer eens de boeren in Frankrijk op een zelfde manier aan te pakken als die domme Hollanders. eens kijken wat er gebeurt.
  daarom gaar Frankrijk vrij uit. die nederlanders doen het wel

 • Jan van het Zand

  Vaag verhaal. Kom met de cijferbrij naar buiten. 

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.