Home

Nieuws 1 reactie

Aantal agrarische banen neemt toe

Amsterdam - Het aantal banen groeit in de agrarische sector. Dat verwacht ING Economisch Bureau. "De werkgelegenheid op boerenbedrijven zal toenemen", zegt ING-sectormanager Cor Bruns.

Het aantal banen in de land- en tuinbouw steeg in 2014 dankzij een forse toename van het aantal zelfstandigen. Driekwart van de totale groei van het aantal banen van zzp'ers in de Nederlandse economie komt voor rekening van de agrarische sector. Die stijging zal tijdelijk zijn, aldus ING. Sinds 1 januari 2015 geldt een inschrijfplicht voor zelfstandigen bij de Kamer van Koophandel, wil een zzp'er in aanmerking komen voor subsidies.

Het aantal banen in de agrarische sector zal blijven groeien, verwacht sectormanager Cor Bruns. Door schaalvergroting en een afnemende inzet van gezinsleden op familiebedrijven, zijn meer externe arbeidskrachten nodig op boerenbedrijven. Bruns: "De trend is helder. De boer runt het bedrijf, maar de overige familieleden werken steeds minder vaak mee. Daarom is de ondernemer meer en meer aangewezen op vreemde arbeidskrachten die hij flexibel kan inzetten op zijn bedrijf."

Volgens Bruns is productiegroei in de toekomst alleen nog te bereiken door meer medewerkers aan te trekken die flexibel ingezet kunnen worden op boerenbedrijven. ING berekende dat dit een banengroei zal opleveren van gemiddeld 1 procent per jaar.

Het agrarisch onderwijs zal meer betrokken moeten worden bij het boerenbedrijf, meent Bruns. "Om de kwantitatieve en kwalitatieve kloof op de agrarische arbeidsmarkt te verbeteren en het imago van de sector onder de studenten te verbeteren, kunnen agrarische ondernemers meer stages aanbieden aan studenten en lessen verzorgen op onderwijsinstellingen."

Het aantal flexibele werkzame arbeidskrachten steeg in de periode 2000-2014 met 87 procent. Het aantal bedrijven dat medewerkers flexibel inzet, steeg van 14 naar 61 procent. ING verwacht dus dat deze trend naar meer flexibele arbeid verder zal doorzetten.

Eén reactie

  • Belgique

    Hoe zit het met de banen op Bachelor - of Masterniveau? Is hier nog vraag naar in de toekomst?

Of registreer je om te kunnen reageren.