Home

Nieuws 1 reactie

Mogelijk toch bewerking grasland in N2000-gebieden

Blijvend grasland in Natura-2000-gebieden mag op termijn mogelijk toch bewerkt worden. Dat blijkt uit een brief van het ministerie van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

In het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet het areaal blijvend grasland in Nederland gelijk blijven. Nederland heeft al het grasland in Natura-2000 gebieden aangewezen als kwetsbaar, waardoor scheuren van grasland niet is toegestaan. De Europese Commissie biedt wel de mogelijkheid om lichte grondbewerking toe te staan in deze gebieden. Hoe dit precies zou kunnen wordt in opdracht van het ministerie onderzocht door Plant Reseach International (PRI). Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn, zal het ministerie duidelijk maken of gebruik wordt gemaakt van de ruimte die de Europese Commissie biedt.

Landbouwareaal

Het areaal blijvend grasland wordt nationaal gemonitord. Mocht het aandeel blijvend grasland in het landbouwareaal in Nederland met meer dan 5 procent dalen ten opzichte van het referentieaandeel, dan zullen maatregelen genomen moeten worden. "Daarvan is momenteel geen sprake. Het areaal blijvend grasland blijkt in 2015 vrijwel stabiel te zijn gebleven ten opzichte van het referentieaandeel", aldus staatssecretaris Martijn van Dam. Maatregelen op bedrijfsniveau in de vorm van een vergunningenplicht of een herinzaaiplicht zijn daarom niet aan de orde.

Eén reactie

  • DJ-D

    Martijn mag ik nog wel het gras maaien? Of moet ik dat eerst in 8 voud aanvragen? Wel tijd om hier serieus op in te gaan, maar wat betreft fosfaatrechten maar laten waaien. Tis schandalig! Naar Brussel plafond eraf en stoppen met die ongein allemaal. Al regels genoeg.

Of registreer je om te kunnen reageren.