Home

Nieuws 1 reactie

Agrarisch natuurbeheer niet de standaard

Agrarische natuurbeheer wordt niet de standaard voor de productieve landbouw, als het aan staatssecretaris Martijn van Dam ligt.

In een advies van Bureau Berenschot over het natuurbeleid staat dat agrarisch natuurbeheer de gangbare manier van produceren zou moeten worden. Tegelijk zou de geldstroom voor agrarisch natuurbeheer binnen het natuurbeleid moeten worden verlegd, zodat niet de overheid maar de consument betaalt voor het behoud van de natuur.

Wens van partijen in landelijk gebied

Staatssecretaris Van Dam zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij een iets andere koers voorstaat als het gaat om het (agrarisch) natuurbeheer. Hij vindt dat agrarisch natuurbeheer vooral een wens moet zijn van de (maatschappelijke) partijen die actief zijn in het landelijk gebied.

Investeren in kennis en innovaties

Daarnaast wil hij vernieuwende initiatieven, zoals Red de Rijke Weide en Living Lab natuur-inclusieve veehouderij stimuleren. Van Dam zegt bovendien te blijven investeren in kennis en innovaties voor een landbouw en voedselvoorziening die zo min mogelijk afwentelen op de natuurlijke leefomgeving.

Eén reactie

  • koestal

    Hij wil er gewoon niet voor betalen ,lekker ingewikkeld doen en goedwillende boeren weer frusteren,dit is einde oefening. Laat de vossen en de kraaien dan maar hun gang maar gaan ,en dan maar zeuren dat de stand van weidevogels achteruit gaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.