Home

Nieuws 3324 x bekeken 5 reacties

Noodklok geluid over afvalwater mestverwerking

Den Bosch - Zes waterschappen in Zuid- en Oost-Nederland roepen het ministerie van Infrastructuur en Milieu op om het lozingenbeleid voor mestverwerkingsinstallaties te uniformeren en te borgen in nationaal waterbeleid.

De reden voor deze oproep is de waterschappen zich zorgen maken over de toename van het aantal aanvragen voor vergunningen om afvalwater van mestverwerkingsinstallaties te lozen op rivieren, beken of riolering.

Toename risicovolle stoffen

De waterschappen maken zich zorgen over de toename van nutriënten en risicovolle stoffen zoals antibiotica, antibiotica-resistente bacteriën en hormoonstoffen in de Nederlandse wateren. "Inmiddels is bekend dat er antibiotica en antibiotica-resistente bacteriën in dit afvalwater kunnen zitten", aldus Lambert Verheijen, dijkgraaf waterschap Aa en Maas.

Verschillende eisen aan te lozen water

"Waterschappen stellen op dit moment verschillende eisen aan het te lozen water", zegt Anne Wim Vink, beleidsadviseur waterkwaliteit van het waterschap Aa en Maas. "Sinds eind 2011 hebben wij beleidsregels waarin staat dat bij lozingsvergunningen omgekeerde osmose vereist is. Daardoor kunnen er geen grote moleculen in het afvalwater blijven zitten en blijft het onder ander antibiotica vrij. Ook de waterschappen Brabantse Delta en Peel en Maasvallei hebben deze lozingseisen." Daarentegen stelt Rijkswaterstaat - die gaat over de grote watergangen - deze eis niet, aldus Vink. "Maar ook Rijkswaterstaat is doordrongen van het belang van een uniform beleid en staat achter deze oproep van de waterschappen."

Effect op volksgezondheid en milieu

Dijkgraaf Verheijen maakt zich zorgen als er niets gebeurt aan de huidige werkwijze. Verheijen: "Als waterbeheerders maken we ons zorgen over de mogelijke effecten op volksgezondheid en milieu van deze en andere stoffen, zoals stikstof, fosfor, metalen en zouten. Wat nodig is, is een landelijk kader om deze lozingen op een juiste wijze te kunnen toetsen en al dan niet toe te staan. Op die manier kunnen de waterschappen en Rijkswaterstaat de kwaliteit van het water beschermen, het veiliger maken voor gebruikers en helderheid bieden aan aanvragers van vergunningen."

Kennis over zuiveringstechniek aangeboden

Volgens de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Peel en Maasvallei, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe is het de hoogste tijd dat het ministerie de regie neemt en het lozingenbeleid van alle verschillende partijen en beheerders gaat uniformeren en borgen in nationaal waterbeleid. De waterschappen en Rijkswaterstaat bieden het ministerie aan hun kennis over toe te passen zuiveringstechnieken en hun ervaringen bij vergunningaanvragen voor mestverwerkingsinstallaties ter beschikking te stellen.

Laatste reacties

 • eenvoudige boer

  Dat hier een goede controle nodig is, staat buiten kijf met landelijke kaders. Raar dat hier nog niet eerder over nagedacht is.

 • gertke

  Dus de waterschappen betichten ons van hormoongebruik? Ik vindt dit nogal ernstig.Waar is dit op gebaseerd?Trouwens hoe zit het met de hormonen van +/- 3 miljoen Nederlandse vrouwen?

 • Mozes

  In het laatste nummer van V-focus stond een artikel over fosfaat in oppervlaktewater in relatie tot de zuiveringsefficiëntie van waterzuiveringsinstallaties. Sommige waterzuiveringen halen een efficiëntie van amper 63%. 37% van de mineralen uit het riool komt dus gewoon in het oppervlakte water.

 • A.Pekkeriet

  Precies mozes en hier krijgen wij de schuld van

 • John*

  praten allemaal over kringlopen,

  maar het is de mens die deze doorbreekt..

  fosfaat wordt afgevangen in de zuivering en verwerkt in wegen,

  eiwitten worden omgezet in stikstofgas

  dit is ook de rede waarom biologische landbouw kansloos is. De mensen eten de producten op en de mineralen komen niet meer terug op t land

  via kunstmest wordt deze kringloop compleet gemaakt.Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.