Home

Nieuws 1645 x bekeken

Nieuwe handelsregels fokdieren en -materiaal

Straatsburg – De Europese Commissie garandeert met nieuwe wetgeving voor de handel in fokdieren en fokmateriaal een gelijk speelveld.

Pogingen binnen de nieuwe wetgeving ruimte te scheppen om binnenlandse fokkerij-organisaties te kunnen beschermen, werden geblokkeerd. Wel komt binnen de wetgeving ruimte zeldzame rassen te beschermen.

Onderhandelingen met Europese raad

Het voorstel van de Europese Commissie kwam tot stand in overleg met de landbouwcommissie van het Europees Parlement, dat het na enige discussie goedkeurde. De Commissie gaat nu over het voorstel onderhandelen met de Europese raad. Daarna komt de wetgeving weer terug naar het Europees Parlement voor een plenaire stemming.

Wetgeving nu via verschillende verordeningen

Er is al wetgeving voor de handel in fokdieren en fokmateriaal, maar deze is nu vormgegeven in verschillende verordeningen voor runderen, varkens, paarden en schapen en geiten. Nu wordt alles tot één verordening teruggebracht en daarom is opnieuw gekeken naar precieze wetsteksten.

Genetische rijkdom verbeteren

Volgens Europarlementariër Jan Huitema (VVD) grepen enkele Europarlementariërs de update aan als excuus om achterdeuren in de wetgeving in te bouwen.

"Het is onacceptabel dat bepaalde lidstaten de deur willen dichtgooien voor fokdieren of producten daarvan uit bijvoorbeeld Nederland of Denemarken. Eerlijke handel is de hoeksteen van onze interne markt. Bovendien is het belangrijk dat lidstaten genetisch materiaal kunnen uitwisselen om zo de genetische rijkdom binnen de Europese Unie te verbeteren", aldus Huitema.

Huitema drong samen met Zweedse collega's van de liberale fractie erop aan de wettekst specifieker te maken zodat hij niet kan worden gemanipuleerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.