Home

Nieuws 1 reactie

Boeren in Malawi in nood door overstromingen

Rome – Boeren in het zuiden van Malawi hebben op korte termijn zaden en vee nodig, omdat ernstige overstromingen hun akkers en boerderijen hebben weggevaagd. Meer dan 170.000 mensen zijn gedwongen geweest hun huis te verlaten en tot nu toe zijn ten minste 79 doden geregistreerd terwijl nog eens 153 mensen vermist zijn. Dat meldt de Wereldvoedselorganisatie FAO. Naar schatting 116.000 huishoudens zijn hun gewassen en vee kwijt. Circa 63.000 hectare staat onder water, waaronder 35.000.

hectare akkerbouwgrond. Een onbekend maar wel groot aantal kippen en geiten is omgekomen. In 15 van de 28 districten die Malawi telt, is de noodtoestand uitgeroepen. De regering heeft een plan opgesteld waarbij $16 miljoen wordt uitgegeven om boeren weer van productiemiddelen te voorzien.
"Er niet in slagen direct te reageren kan langdurige consequenties hebben", aldus Florence Rolle, FAO-vertegenwoordiger in Malawi. "De door overstromingen geraakte families lopen het risico helemaal niets of erg weinig te oogsten dit jaar, wat leidt tot voedselonzekerheid juist bij aanvang van het landbouwseizoen." Het ondermijnt volgens Rolle de progressie die op landbouwgebied is geboekt in het land. Vorig jaar realiseerde Malawi een grote maisoogst.
Zo'n 86 procent van de bevolking van Malawi leeft op het platteland en leeft van de boerderij. De FAO stelt dat het Afrikaanse land op zichzelf vaker te maken heeft met droogtes en overstromingen, maar de huidige zware regenval komt vroeger dan gewoon en de rivieren Shire en Ruo traden herhaaldelijk buiten hun oevers. De impact van deze overstromingen is veel groter dan in andere jaren het geval was en het gevaar is nog niet geweken.

Eén reactie

  • agratax2

    Is de ernstige regenval de oorzaak van de buiten hun oevers tredende rivieren of zijn er de 'nodige' kunstwerken stroomafwaards in de rivieren gebouwd ter verbetering van de infrastructuur en bv. irrigatie mogelijk te maken? Bij al onze ingrepen in de natuur zou het goed zijn ons te realiseren wat of de positieve resultaten opwegen tegen de negatieve gevolgen.
    Ik zeg niet dat hier kunstwerken zijn gemaakt. maar we doen niet veel anders in Afrika dan op een plek 'verbeteringen' aan brengen zonder de gevolgen elders in kaart te brengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.