Home

Nieuws laatste update:27 jun 2014

Rechtbank keurt ontslag directeur Oosthof af

Zutphen – Het ontslag van de directeur van dierenartsenverband De Oosthof is door de rechtbank Gelderland afgekeurd. Bovendien heeft de directeur recht op doorbetaling van zijn managementvergoeding gedurende drie maanden na goedkeuring van het ontslag, blijkt uit het vonnis van de voorzieningenrechter.

Onder de naam van De Oosthof opereren 35 dierenartsen in onder meer Haaksbergen, Delden, Neede, Haarle en Hellendoorn. Directeur Jürgen van Leuteren werd in mei op non-actief gesteld. Een van de paradepaardjes van De Oosthof moest De Varkensschool worden, een praktijkopleiding voor medewerkers van varkensbedrijven. Van Leuteren zou dit opzetten en de vennoten vroegen hem herhaaldelijk naar de stand van zaken. Volgens de directeur was er veel animo en liep het goed, maar dertig aanmelders haakten stuk voor stuk af. De Oosthof betichtte Van Leuteren tijdens de zitting ervan de vennoten te hebben voorgelogen. Of dat ook het geval is geweest, liet de voorzieningenrechter in zijn vonnis achterwege. Daarvoor is een feitenonderzoek nodig en daar is in een kort geding geen plaats voor. Wel oordeelde de rechter dat voor opzegging van de managementovereenkomst een vergunning van het UWV nodig was. De Oosthof liet echter na die ontslagvergunning aan te vragen, waardoor de opzegging niet rechtsgeldig is. Vanaf het moment dat De Oosthof alsnog die vergunning krijgt, heeft de directeur recht op uitbetaling van een kwart van zijn jaarlijkse managementvergoeding van €155.000.

De eis van de onterecht ontslagen directeur dat hij weer terug mocht keren op zijn werkplek, werd niet gehonoreerd. De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat er geen kans meer bestaat op een vruchtbare samenwerking. Zeventien vennoten hebben een verklaring ondertekend waarmee het vertrouwen in hem is opgezegd. Op grond van die verklaring is deze eis afgewezen.

Michiel Saatink

Of registreer je om te kunnen reageren.