Home

Nieuws 1795 x bekeken 2 reacties

EU-rekenkamer kraakt controle subsidies

Brussel - De Europese Rekenkamer kraakt de controle die de EU-lidstaten en de Europese Commissie uitoefenen op de Europese subsidies.

Uitgevoerde controles zijn in het algemeen niet betrouwbaar, fouten worden niet voorkomen of opgespoord en de informatiesystemen schieten tekort. Een deel van de informatie is helemaal niet relevant, onvolledig of onjuist, aldus de Rekenkamer in een maandag gepubliceerde rapportage.

Nederland komt er in de rapportage nog redelijk goed van af. De controles die op de betaling van de toeslagrechten worden uitgevoerd zijn doeltreffend, maar de controles ter plaatse zijn van een te lage kwaliteit en daardoor slechts gedeeltelijk doeltreffend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitbetalingen.

Europarlementariër Esther de Lange zegt in een reactie dat het tijd wordt dat het Europees parlement maatregelen neemt door geen goedkeuring te geven voor de uitgaven in gebieden waar de grootste fouten worden gemaakt. "Lidstaten zoals Nederland, Denemarken en Zweden dienen al sinds 2006 netjes hun verklaringen in. Zij moeten daarvoor beloond worden. Lidstaten die keer op keer verkeerd omgaan met Europees belastinggeld moeten daarop harder worden aangepakt", aldus De Lange.

Rasa Budbergytë, lid van de Europese Rekenkamer, zegt dat de lidstaten tekortschieten in de controle op de betaling van de landbouwsubsidies. "De lidstaten moeten de Europese Commissie voorzien van betrouwbare informatie over hun eigen controles, om de Commissie in staat te stellen een inschatting te maken van de onregelmatigheden in de betalingen."

De Rekenkamer geeft in het rapport verschillende voorbeelden van onregelmatigheden. In Lombardije (Italië) en Galicië (Spanje) stonden bospercelen in de landelijke databank geregistreerd als landbouwgebied. Ook na inspecties in die landen werd de fout in de databank niet gecorrigeerd. In Polen werden toeslagen uitbetaald voor onbenutte akkerbouwpercelen, die in de landelijke databank als benutte akkerbouwpercelen geregistreerd stonden.

Ook bij subsidies voor plattelandsontwikkeling ging het mis. Zo verhaalt de Rekenkamer van een infrastructureel project in Roemenië waarbij het werk werd gegund aan een bedrijf dat niet aan de eisen voldeed. In Italië werd subsidie gegeven voor de bouw van een opslag voor fruit en een aanpalend laboratorium, terwijl in feite sprake was van de bouw van een woning.

Laatste reacties

  • Elevage

    waarom verbaasd mij dit nou niet..............

  • mbm

    Vertel eens wat nieuws: Nederland is toch altijd het braafste jongetje van de klas. In de zuidelijke en oostelijke lidstaten is algemeen aanvaard dat, om Europese gelden te incasseren, de meest creatieve fraude wordt gepleegd. Ik ben zelf getrakteerd op een 3 dagen durende GLB controle waarbij echt alles uit de kast is gehaald om mij op fouten te betrappen zodat mijn toeslagrechten gekort konden worden (niet gelukt). Daarbij is mijn land minutieus afgespeurd en wilde de controleur zelfs baggerplekjes en onkruidplekjes van 0.01 hectare ter discussie stellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.