Home

Nieuws 1 reactie

Aanvraag subsidie SNL vanaf 15 november

Assen - Vanaf zaterdag 15 november kunnen aanvragen voor de subsidie Natuur- en landschapsbeheer (SNL) ingediend worden. Deze subsidie is voor beheerders van natuurterreinen en beheerders van landbouwgrond.

Er zijn twee soorten pakketten:
* Agrarische beheerpakketten: bijvoorbeeld weidevogelbeheer, akkervogelbeheer en botanische pakketten;
* Landschapsbeheerpakketten: bijvoorbeeld hoogstamboomgaard, knotbomen, houtwal, poelen of een wandelpad.
De provincies stellen de voorwaarden, de natuurbeheerplannen en de beheerpakketten vast. De gebiedscoördinator stelt het collectief beheerplan voor 2015 op voor zijn gebied en legt dit ter goedkeuring voor bij de provincie. De voorwaarden en natuurbeheerplannen zijn niet bij alle provincies gelijk. Kijk daarom op de website van de provincie waarin uw grond ligt.
Meer informatie over de subsidie staat op Natuurbeheer agrarisch SNL en Natuurbeheer SNL op de website van RVO.nl. Informatie over de natuurplannen van de provincies staat op het portaal Natuur en Landschap.

Eén reactie

  • koestal

    Zijn er weer van die strenge voorwaarden aan verbonden ?Dan doe ik niet mee. Zeker weer van die pietluttige ambtenaren op het erf.

Of registreer je om te kunnen reageren.