Redactieblog

3 reacties

'Afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen'

Er komen afschrijvingsnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen. Tenminste, als de lopende onderhandelingen tot een goed resultaat leiden.

De agrarische accountantskantoren verenigd in de VLB zijn hierover druk in overleg met de Belastingdienst. En dat is een prima zaak. Als het goed is, worden de nieuwe afspraken voor het eerst gepubliceerd in de komende landbouwnormen.

Stal is een grote investering

Eigenlijk is het raar dat hierover niet eerder afspraken zijn gemaakt. Voor van alles zijn er in de landbouwnormen afspraken gemaakt; van de waardering van een legkip op balansdatum, de jaarlijkse afschrijving op trekkers tot het privégebruik van aardappelen. Om een of andere reden - die mij niet bekend is -  zijn er tot nu toe geen afspraken gemaakt over hoe een stal wordt afgeschreven. Vreemd, zeker omdat het grote investeringen betreft.
Nu is het niet zo dat er nog helemaal geen afspraken zijn over de afschrijving op agrarische gebouwen. In de tuinbouwsector zijn er wel degelijk al jarenlang afspraken. Net zoals er afspraken zijn over de afschrijving op champignoncellen. Maar daar houdt het dan ook wel mee op. Voor varkensstallen, rundveestallen en werktuigenbergingen zijn nog helemaal geen afspraken gemaakt. Die komen er dus – als het goed is – nu wel aan.

Afschrijvingstermijn bepaalt afschrijvingspercentage

Een bedrijfsgebouw zet je niet voor eeuwig. Na een (fors) aantal jaren is het gebouw verouderd en moet het vervangen worden door een nieuwe. Daarom wordt een gebouw ten laste van de winst afgeschreven. Het is echter de vraag in hoeveel jaar dat moet gebeuren. Gaat een gebouw nu 20, 30 of 40 jaar mee? De afschrijvingstermijn is bepalend voor het te hanteren percentage waarmee afgeschreven kan worden.
Omdat je van mening kunt verschillen over de verwachte gebruiksduur van een gebouw, kan snel onenigheid ontstaan over de afschrijvingstermijn. Daarom is het goed dat hierover afspraken worden gemaakt. Deze afspraken gelden overigens alleen voor bedrijfsgebouwen die na 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Ze gelden dus niet voor gebouwen die vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen.

Na 25 jaar eindelijk afschrijvingsnormen

Het is een prima zaak dat er afschrijvingsnormen komen voor de afschrijving op agrarische bedrijfsgebouwen. Wel vind ik het vreemd dat deze afspraken nu pas gemaakt worden. In 2016 worden voor de 25ste keer de landelijke landbouwnormen vastgesteld. We hebben dus 25 jaar moeten wachten op deze afspraken. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Als er nu geen afspraken zijn betekent dat er flexibiliteit is. Dat gaat dus verdwijnen voor nieuwe gebouwen. Wel zullen de boekhouders weten wanneer de fiscus een afschrijvingstermijn goed vind en wanneer er een protest komt. Eigenlijk zijn dat ook een beetje afspraken. Als de fiscus vaste afspraken wil maken dan zal ze daar een voordeel van hebben. Geen afspraken is daarom beter (voor de boer).

  • leftturn

    nee, in dit geval niet. voorheen werd tot 0 afgeschreven, dit kan nu niet meer. het is dus wel degelijk zinnig om te bepalen wat een stal of loods nog waard zou zijn. in het geval van een loods zien we een steeds hogere nok en muurplaat hoogte. een loods van 30 jaar oud is veelal te laag en het zou niet zinnig zijn hier maar tot 50% op af te mogen schrijven.

  • H.Grotenhuis1

    De functionele afschrijving gaat in de eerste jaren behoorlijk snel, daarom was in het verleden usance dat op nieuwe bedrijfsgebouwen c.a. jaarlijks 12% van de boekwaarde als afschrijving ten laste werd gebracht van het resultaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.