3657 x bekeken laatste update:13 mei 2016

'Incorrecte toekenning betalingsrechten dure grap'

Harm Jan Schipper
Landbouwers lopen risico op het mislopen van duizenden euro's door incorrecte toekenning van betalingsrechten. Nog tot uiterlijk 15 mei bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken. Controleer de toegewezen betalingsrechten zorgvuldig.

Het niet controleren van de betalingsrechten zoals toegekend door de RVO kan leiden tot incorrecte uitgaves tot en met 2018. Hiervoor waarschuwt Harm Jan Schipper, agrarisch adviseur bij advies- en accountantsorganisatie Accon avm.

Ondernemers kunnen nog tot 15 mei bezwaar indienen bij een afwijzing van een gedeelte van de betalingsrechten, of van een private overeenkomst. De onderbouwing van het bezwaar moet uiterlijk 15 juni bij RVO binnen zijn.

Ondernemers hebben controleplicht

De afgelopen maanden hebben de meeste ondernemers van RVO een tweetal brieven ontvangen met daarin een omschrijving van hoeveel betalingsrechten voor 2015 zijn toegekend en wat de waarde ervan is. Als ondernemer moet je je realiseren dat je een controleplicht hebt. Er klakkeloos vanuit gaan dat de uit te keren bedragen kloppen kan je duur komen te staan. De toekenning van de waarde van de betalingsrechten in 2015 werkt door tot en met 2018. De waarde is bepaald op basis van de bedrijfsgegevens zoals bekend bij RVO.

Echter, door het verhuren, ruilen of verkopen van grond en betalingsrechten, is het goed mogelijk dat deze gegevens niet correct zijn doorgegeven of verwerkt. Uit een analyse van Accon avm blijkt dat naar schatting ruim 10% van de landbouwers het risico loopt om duizenden euro's mis te lopen door (nog) niet kloppende bedrijfsgegevens. Daarom is het van het grootste belang dat ondernemers zich 'een avondje kwaad maken' en de toegewezen betalingsrechten uiterst zorgvuldig controleren.

Dit geldt vooral voor ondernemingen waarbij ruil, huur en verhuur aan de orde van de dag zijn. Is het aantal rechten wel correct en klopt het uiteindelijke bedrag over 2015? Als dat niet het geval is, kan iedereen die het aangaat nu nog bezwaar maken, indien gewenst. Uiterlijk zaterdag 15 mei moet RVO uw bezwaar hebben ontvangen.

Onderling verrekenen betalingsrechten geen koud kunstje

Wanneer er een fout zit in de toekenning van betalingsrechten 2015 heeft dit mogelijk ook gevolgen voor de verrekening met de (ver)huurders. Daarnaast gaat het regelmatig mis met de onderlinge verrekening van de betalingsrechten over 2015. De betalingsrechten bestaan uit drie onderdelen:

  1. basispremie
  2. overgangspremie
  3. vergroeningspremie

Verder zijn er zeven rekenregels om tot de juiste waarde van de bedrijfsspecifieke rechten in 2015 te komen. De bedragen zijn voor elk bedrijf verschillend.

Het verrekenen van de betalingsrechten betekent meestal niet dat je het totaal ontvangen bedrag gewoon kunt splitten naar het aantal hectares dat is verhuurd. Voor elke hectare geldt dat de gebruiker de betalingsrechten heeft ontvangen. Om misverstanden en naheffingen in de toekomst te voorkomen is het dus zaak om als ruilers en (ver)huurders goede afspraken te maken over de hoogte, het tijdstip en de onderdelen van de uit te betalen betalingsrechten, en dit zwart op wit vast te leggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.