Redactieblog

9 reacties

Beweiden en bemesten toch weer bij de rechter

Is het weiden van vee of het uitrijden van mest op een perceel in of bij een Natura2000-gebied een project waarvoor een Natuurbeschermingswetvergunning moet worden aangevraagd? Volgens een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van ruim een jaar geleden is een boer vergunningplichtig, als hij zijn koeien laat weiden of mest uitrijdt. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) wil daarvoor een vrijstelling regelen.

Er ging een lichte schok door veehoudend Nederland, toen de bestuursrechters van de Raad van State vorig jaar oordeelden dat het weiden van koeien of eenvoudig mest uitrijden alleen nog mag, als daarvoor een Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning) was aangevraagd. De bepaling van de rechter leidt tot een onwerkbare situatie, vond toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma. Zij kondigde aan dat ze een ontheffing van de vergunningsplicht wil geven, omdat dreigde dat milieugroeperingen met handhavingsverzoeken zouden komen.

Natuurbeschermingswet

Dijksma voorzag grote problemen als voor voor beweiding of bemesting een vergunning zou moeten worden aangevraagd. Zij overlegde met de provincies en kwam tot de conclusie dat de Natuurbeschermingswet haar de mogelijkheid bood om bepaalde activiteiten vrij te stellen van een vergunningplicht.

Ze werd daarbij ook niet belemmerd door Europese regelgeving, constateerde ze.

Dijksma legde haar voorstel in juni vorig jaar voor aan de afdeling advisering van de Raad van State (voor alle duidelijkheid: die staat formeel los van de bestuursrechter bij de Raad van State). Vice-president Piet-Hein Donner van de Raad van State was het niet meteen helemaal eens met de staatssecretaris. Volgens hem was het nog geen uitgemaakte zaak dat weiden en bemesten geen 'project' zijn volgens de Habitatrichtlijn, zoals Dijksma betoogde. Had Dijksma dat wel bij de Europese Commissie geverifieerd?, vroeg Donner. Dat bleek niet het geval.

Beweiden en bemesten toch weer bij de rechter

 

Natura2000-gebieden

Naar aanleiding van de opmerkingen van Donner nam het ministerie contact op met de diensten van de Europese Commissie. Die antwoordde in november dat voor landbouwactiviteiten bij Natura2000-gebieden niet altijd een vergunning vereist was. Als de staatssecretaris een vrijstelling wil geven, zo zei de Europese Commissie, dan moet vaststaan dat de kwaliteit van natuur of oppervlaktewater niet lijdt onder beweiden of bemesten.

De vraag of beweiden of bemesten nu wel of geen 'project' is in de zin van de Habitatrichtlijn, bleef nog even in de lucht hangen, kennelijk omdat de Europese Commissie de uitspraak van de Haagse rechter niet helemaal had begrepen. In een andere toelichting zei de Europese Commissie dat beweiden of bemesten niet altijd  als een project moet worden beschouwd, maar dat de nationale rechter daarover uitsluitsel moet geven. Een ontheffing, zoals het ministerie wil, zou de boeren misschien op het oog wel zekerheid bieden, maar het zou kunnen dat de rechter daar toch weer anders over gaat oordelen.

Geen algehele ontheffing

Staatssecretaris Van Dam zegt dat hij de kwestie nog eens onder de loep heeft genomen. Hij ziet geen reden om af te zien van een algehele ontheffing van de vergunningplicht. Daarbij wijst hij er ook nog op dat de bestuursrechter in Den Haag niet heeft uitgesproken dat beweiden of bemesten als 'project' moet worden aangemerkt. Hoe een en ander uiteindelijk uitpakt is nog de vraag. Als ontheffing kracht van wet heeft, zal dat ongetwijfeld weer reden zijn voor nieuwe procedures waarbij uiteindelijk de bestuursrechter bij de Raad van State het finale oordeel moet vellen.

Laatste reacties

 • alco1

  Het gaat er weer niet om of iets goed of verkeerd is, maar of men voldoet aan de bureaucratische natuur eisen.
  En de Oostvaarder Plassen kan zo maar doorgaan.

 • veldzicht

  Het is al te zot voor woorden dat er over wordt gepraat,
  kan je zien wat voor macht die natuurmaffia heeft,
  laat de hele politiek naar hun pijpen dansen.

 • farmerbn

  Ik zou geen postcode-lot meer kopen. Wat een land.

 • spits761

  dit is nou precies wat er gebeurt als je als landbouw politiek wisselgeld bent.De landbouw stelt electoraal niets meer voor,het cda decennia lang het landbouwbolwerk,nooit hoor je ze meer,vvd een partij voor ondernemers,maar niet voor de agrariërs.En dan ga het rijtje maar verder af en je weet genoeg.pvda(sjoera dikkers)pvv(dion graus,een grotere clown is er niet)d66(stientje van veldhoven)groen links(Jesse klaver)pvdd(marianne thieme,wat die met haar 2 zeteltjes voor mekaar krijgt!!)ouderenpartij.Een versplinterd kiezersveld,en de boer is de lul.Iedere keer bij wat voor onbenullige motie valt die in het nadeel uit voor de boer.Kijk naar de laatste motie die ging over het kalf dat bij de koe moet blijven de eerste levensdagen.Je weet gewoon niet waar je voor stemt als je zo een motie aanneemt als 2e kamer.Puur op emotie stemmen en niet naar ratio.Het is een gevaarlijke ontwikkeling,maar ik ben bang dat het te laat is voor dit land!

 • mtsvanaaken

  Dan ook voor elke voertuigbeweging door o.a. de veluwe een Natuurbeschermings-vergunning aanvragen. Gelijke monniken, gelijke kappen.

 • vandenbrand

  mtsvanaaken, nee joch dat is geen boertje pesten, dat zijn WIJ, daar mag je niet aankomen.

 • mtsvanaaken

  Mooi, als dat doorgaat mag de ZLTO aangifte doen van discriminatie. Doen ze ook weer eens wat.

 • Mbmb

  De oorzaak is gelegen in krankzinnige wetgeving die zo geformuleerd is dat niemand de gevolgen daarvan kan inschatten. De NB wet is een ware ramp, bedacht door theoretici zonder enige 'boeren' verstand. En wat lachten de adviesbureau's, de milieufreaks, de controleurs op allerlei fronten; die boer betaalt de rekening én mag de gevolgen dragen, en niet te vergeten het risico. Wat we moeten doen is, als het enigszins kan, meer, VEEL MEER invloed uitoefenen op beleid en wetsvoorstellen en er niet meer op gokken dat het allemaal wel meevalt, want dat doet het niet. Ik ben het eens met spits761 dat de politieke invloed veel te gering is. Dat heeft LTO mooi verspeeld. Wat te doen? Sterke en slimme jonge mensen met agrarische achtergrond in allerlei besturen invloed laten uitoefenen, dus in de gemeenteraad, in het waterschap, in PS en GS en ook in de 2e kamer. Moeilijk, maar niet onmogelijk. Dat dit belachelijk is omdat blijkbaar niemand meer normale regels kan bedenken óf dat de landbouw altijd de sigaar is met politieke compromissen, JA!

 • oorspronkelijk

  individualisten
  de meeste agrariërs willen op bedrijfsniveau excelleren.
  inzetten voor politiek of verenigingsleven is de werkdruk te groot
  onderliggend is natuurlijk het verdienmodel te krap
  te gek voor woorden dat je voor een laag uurloon veel uren moet maken
  daardoor je maatschappelijke relevanties verzaakt

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.