Commentaar

2 reacties

Europa regeert niet alleen in Griekenland

Europa regeert Griekenland. Boeren kunnen ook meepraten over Brusselse regelzucht.

Het ging niet zonder slag of stoot, maar Griekenland blijft (voorlopig) in de eurozone. Premier Alexis Tsipras moest daarvoor diep door de knieën, eerst in Brussel en later thuis in Athene. Hij moet nu hervormen, van btw-stelsel tot pensioenleeftijd. Staatseigendommen gaan in de verkoop. Hij heeft de zaak lang getraineerd; de bevolking hoop gegeven op betere tijden. Maar bondskanselier Angela Merkel was onvermurwbaar. Ook premier Mark Rutte was keihard. Geen wonder, hij moest een verkiezingsbelofte breken.

Europa heeft verregaande invloed op wetgeving in álle lidstaten
Onder de Griekse bevolking heerst tweespalt. Het overgrote deel wil in de eurozone blijven, maar worstelt tegelijkertijd met het Brusselse dictaat. Het land staat in feite onder curatele. Er zijn critici die stellen dat de democratie in het gedrang is. Het lijkt op eerste oog wellicht zo, maar Europa heeft vergaande invloed op wetgeving in álle lidstaten.

Basis Nederlandse mestwetgeving ligt verankerd in Europese verordeningen
Neem het pensioenstelsel in Nederland, en dichter bij huis: de milieuwetgeving. De basis van de Nederlandse mestwetgeving ligt verankerd in Europese verordeningen. Niks vrijblijvendheid. Er is wel ruimte voor nationale invulling. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de mogelijkheid te kiezen voor fosfaat- of dierrechten, voor schotten tussen sectoren en het referentiejaar. Maar de norm staat vast, met het risico bij overschrijving tot veel erger: verlies van derogatie. En daarmee nog strengere mestregels en (nog hardere) ingrepen in de omvang van de veestapel.

Brussel regelt ook zaken waarover iedereen in Europa anders denkt
Nu is Europa een makkelijk mikpunt van kritiek, maar Nederland vaart als exportland wel bij gelijke normen in alle lidstaten. Brussel is ook aanspreekpunt als in Italië, Polen of Frankrijk andere regels gelden. In Nederland hechten wij aan een gelijk speelveld. Brussel is bij uitstek het podium om zaken te regelen waarover iedereen in Europa anders denkt, zoals transgene gewassen.

Ofwel, wij kunnen soms niet mét, maar zeker niet zonder Europa. Griekenland weet dit ook.

Laatste reacties

  • agratax2

    Of we in Europa niet zonder de Euro kunnen is voor mij de vraag. Dat de EU als economische zone van levensbelang is geloof ik direct. Door de jaren heen heeft dit systeem van samenwerking zijn vruchten afgeworpen. Helaas een Europa dat heilig geloofd in -open grenzen- terwijl zijn burgers elke dag daar de nadelen (grensoverschrijdende kriminaliteit, ongecontroleerde stromen assielzoekers etc.) van ondervindt. De gevolgen van dit open Europa geeft ons naast voordelen ook een groei van extreem rechtse politiek met alle bijbehorende uitwassen. De vraag dient zich dan ook aan of de zo bejubelde Vrede met dank aan de EU en de Euro wel zo duurzaam is als de Eurofielen ons doen geloven. 

  • koestal

    Brussel moet ook zorgen dat boeren een fatsoenlijk inkomen hebben en niet verstrikt raken in allerlei regels

Of registreer je om te kunnen reageren.