Commentaar

2 reacties

Kwekersrecht verdient bescherming

In Europa woedt een felle discussie over kwekersrecht en octrooien.

Hier botsen twee werelden: die van landbouw met een lange traditie van voor iedereen beschikbaar uitgangsmateriaal aan de ene kant, en die van de technologie met strenge bescherming van geestelijk eigendom aan de andere kant. Het beschermen van patenten is van levensbelang voor bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling. Zonder die bescherming zijn kostbare nieuwe vindingen weggegooid geld.

Maar in de land- en tuinbouw is juist kwekersrecht een groot goed, dat is het recht om - tegen vergoeding - verder te kruisen met reeds door anderen ontwikkeld uitgangsmateriaal. Het is de basis van de juist in Nederland zeer sterk ontwikkelde tak van plantenveredeling, waarvan de resultaten ten goede komen aan iedereen in de wereld. Als planten gepatenteerd worden, komt de basis van de voedselproductie in handen van een select groepje heel grote wereldspelers.

Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Voedsel is van zo groot strategisch belang, dat de zeggenschap erover niet in handen mag komen van maar enkele partijen. Niet voor niks is hierover bezorgdheid in Europa. Uitgerekend de VVD, normaliter niet de eerste partij die zich opstelt tegenover het grote bedrijfsleven, heeft er vragen over heeft gesteld aan de Europese Commissie. Patentbescherming is belangrijk maar de voedselvoorziening gaat voor.

Laatste reacties

  • research1

    Maar in de land- en tuinbouw is juist kwekersrecht een groot goed, dat is het recht om - tegen vergoeding - verder te kruisen met reeds door anderen ontwikkeld uitgangsmateriaal.'
    Dit is niet correct. Moet zijn: '- zonder vergoeding -' Dit heet daarom ook wel 'de kwekervrijstelling'

  • agratax2

    Ik vrees dat het een achterhoede gevecht is. Jaren geleden is er reeds ingestemd met het omzetten van de Kwekerswet in een soort Octrooiwet. Kwekers hebben zich verzet, ze moesten dit doen zonder steun van hun achterban -de boeren-. De boeren voormannen zagen geen bezwaar in deze gewijzigde wetgeving en nu duidelijk wordt wat de gevolgen zijn moet er ingegrepen worden. Dat en select groepje het voor het zeggen krijgt is duidelijk, maar daar komt bij dat deze groepjes ieder hun eigen genenbank hebben om uit te putten en dus wordt de basis steeds smaller en zullen zij niet geinteresseerd zijn in meer of betere opbrengsten maar aan het koppelen van hun plantmateriaal aan hun chemische producten. De eerste aanzet tot patenteren van planten komt van de RR soorten van Monsanto en als straks blijkt dat we bepaalde micro elementen uit de plant kunnen weren om de omzet van de additiven fabriek te verhogen zullen de heren dat niet laten.  Bij LTO en ook Den Haag moeten zich eens bewust worden dat 'Besturen vooruit zien is en dat hoe mooi en mensenlievend de verhalen van de fabrikant ook zijn deze steeds $$$ in zijn ogen heeft'.

Of registreer je om te kunnen reageren.