Redactieblog

5965 x bekeken 37 reacties

Zuivelsysteem Canada ontploft

"Het Canadese systeem van productiebeheersing in de zuivelsector staat op springen", constateert Hanna. "Het uitgelekte rapport over vrij handelsverkeer tussen en Europa en Canada wordt voor de boeren daar een nachtmerrie genoemd. Dat krijg je als je denkt dat je op een eiland woont in een wereld met open grenzen."

Het door de Dutch Dairymen Board(DDB) en de Melkveehouders Vakbond (NMV) bejubelde systeem wordt nu een blok aan het been. De melkprijzen in Canada worden via een quoteringssysteem kunstmatig hoog gehouden. Door het vrije handelsverkeer lukt dat straks niet meer. Kaas kan dan voor veel lagere prijzen worden geëxporteerd naar Canada. Ook Nederlandse kaas. Daar moet de kaasproducent in Canada mee concurreren.

Dat heeft invloed op de melkprijzen in Canada. Nu gun ik de veehouders in Canada graag een prima melkprijs, maar het gaat mij om het systeem. DDB en NMV gebruikten dat als voorbeeld voor Europa. Het Canadese systeem zou de oplossing zijn voor het afschaffen van de melkquotering hier. Welnu, vergeet het maar. In 2016 treedt het vrije handelsverkeer in werking. Dat is veel te kort dag voor de Canadese boeren om zich in te stellen op een lagere opbrengst.

"Ik moet nog zien of het doorgaat", sombert Hans. "De boeren in Canada hebben nog behoorlijk wat macht. De tien provincies van Canada moeten het verdrag nog goedkeuren en ook de 28 lidstaten van de Europese Unie moeten het nog ratificeren. Er kan zomaar een kink in de kabel komen".

Daar ben ik niet bang voor. Er zijn zoveel grenzen opengegaan, daar komt deze zeker ook bij. Vooral omdat het wordt gezien als proeftuin voor een veel groter handelsakkoord, dat met de Verenigde Staten: Trans-Atlantisch Handels en Investeringspartnerschap. Nu de banden met het Oostblok verzwakken, zijn de westerse partners weer meer op elkaar aangewezen. Een gezamenlijke vijand maakt vrienden.

"En ik vindt dat Sieta van Keimpema van DDB moet toegeven dat ze mis zat met haar pleidooi voor het Canadese systeem voor productiebeheersing. Dat zou haar sieren", sluit Hanna af.

Laatste reacties

 • Zents beheer

  Hanna, uit je opmerkingen maak ik op dat je weinig tot niets weet van het Canadese systeem en zijn boeren. Ze hebben goed onderhandeld, en veel terug gekregen voor dat beetje kaas. Daar valt de sector daar echt niet van om. Het is net als bij de tandarts, schreeuwen voor het zeer doet. Ik kom er regelmatig en kan je vertellen dat wanneer daar wat ontploft er hier al lang niets meer over eind staat. Eieren, pluimvee vlees en zuivel is daar in de shop niets duurder, dus wie is nou de slimmerik?
  Wat een blog trouwens na de vorige waar in nieuwe steun aan die arme koeien boeren in de EU nog wordt goedgepraat !

 • new kids

  Zo, die Hanna heft er verstand van!

 • alco1

  Een systeem ontploft altijd als men er wel de vruchten van wil plukken, maar niet met de nadelen geconfronteerd wil worden.

 • Ferm

  Wat zijn dan de nadelen van dat systeem @Alco.
  Wat ik begrepen heb van dat systeem dat de boeren een goede melkprijs hebben en het niet duurder in de winkels ligt voor de consument. Dit komt omdat de boeren zelf de melkplas hebben. Ze verhandelen het als geheel. Dat geeft ze macht als primaire producent en zo verdienen ze een eerlijke prijs in de keten. Voor de boeren geeft het voordelen.

 • alco1

  De boeren sector is maar een onderdeel voor de regering. Zo zijn er ook andere sectoren zoals de industrie, luchtvaart, waar men wel vrij handelsverkeer wenst. Het is naar het buitenland vanzelfsprekend niet te verkopen. Het éne niet en het andere wel vrij. Daar worden de boeren dus nu de dupe van.

 • Ferm

  @Alco1, daar worden de boeren dus ook opgeofferd aan de multinationals. Straks wordt het ook een exporterend land als de dure quotum kosten wegvallen en men onbelemmerd kan groeien. De verwerkers wereldwijd/de multinationals zijn de enigen die belang hebben bij vrije handel. Inderdaad, we staan erbij en kijken ernaar, maar kunnen er nniks aan doen.
  Vergaderboer ziet het niet goed als ie zegt dat het systeem ontploft, want het wordt doelbewust door de regering in opdracht van de multinationals naar de afgrond gebracht.

 • geen boer

  voedingsmiddelen in de shop niks duurder? Ga maar eens boodschappen doen. Vrijwel alles is aanmerkelijk duurder, zéker in vergelijking met net over de grens in de VS.

 • agratax2

  Wie kan volhouden dat de Vrije Wereld Markt zo blijft als wij hem kennen in de huidige tijd waar politieke kopstukken alle regels met voeten treden omdat ze hun macht en bankrekening willen vergroten? De hele politieke situatie in Moskou zou de Wereld Handel wel eens kunnen elimineren en een handel worden tussen bevriende naties (staatshoofden) en de rest krijgrt ieder willekeurig moment te maken met importbelemmeringen. Nederlandse kaasboeren weten maar al te goed de eisen van Hekhoogte rond de fabriek en sluitng van mini winkeltjes aan de poort voor personeel en omwonenden. Dit alles om mijnheer Poetin zijn zin te geven!! Dit heeft niets te maken met Vrije Wereld Handel onder gezamenlijke afspraken. Laten we in Nederland eens met beide benen op de grond gaan staan en onze Utopia (wereld zonder belemmeringen) vergeten.

 • pinkeltje

  Het optrekken van de muren rond het fort heeft op termijn nog nooit wat opgeleverd. Ook niet om een gegarandeerde winstformule overeind te houden. Mooi gepraat voor in de kroeg maar de wereld is groter dan het eigen territorium. Sta er nog steeds van te kijken dat ze dat in Canada nog zo lang hebben volgehouden. Schrale troost: vrijheid blijheid heeft ook zijn nadelen maar de ideale wereld waarin iedereen lief is voor elkaar bestaat helaas niet.

 • Fermer

  @pinkeltje, in Canada belanden ze nu dus in vrijheid-blijheid, en de schrale troost voor hen is dan dat dat ook z'n nadelen heeft? Over optrekken van muren gesproken, wanneer valt die muur die agrariers en andere bedrijven in W-Europa belemmert vrij gebruik te maken van goedkoop personeel uit de rest van de wereld?
  @geen boer, in de VS kunnen ze altijd al gebruik maken van goedkoop of nog goedkoper personeel, Mexicanen, Puerto-Ricanen en gevluchte Cubanen, plus hun onbelemmerde gebruik van hormonen en gewasbeschermingsmiddelen (onder druk van de multinationals), dat daar de winkelwaar welliswaar goedkoper is, maar tegen welke prijs?

 • alco1

  @Paysanne #6 Ik denk dat regeringen niets anders kunnen. Multinationals gaan anders vertrekken, met alle gevolgen van dien voor een land. Helaas maar waar en er niets aan te doen. Wel een geluk is dat Poetin ook onder druk staat van deze multinationals.

 • pinkeltje

  Volledige vrijheid-blijheid zullen we niet mee gaan maken. Dan zouden we ook de wetten en regels van de diverse bananenrepublieken moeten introduceren. Daar gaan we voorlopig geen meerderheid van stemmen voor krijgen in onze democratisch gekozen parlementen. De praktijk is dat er ergens een of andere middenweg bewandeld moet worden. En omdat niet iedereen hetzelfde belang heeft zul je daar dus nooit een volledige overeenstemming over krijgen. Maar je volledig terugtrekken achter de stadsmuren en alleen eenzijdig de voordelen van de buitenwereld willen genieten en daar geen nadelen voor willen accepteren is uiteindelijk geen langdurig houdbare optie.

 • ed12345

  Wie denkt dat het quotum system hier op omvallen staat
  Keep on dreaming !! Geen boer het goedkoper shoppen in de USA border is niet nieuw ,ik heb de prijzen wel eens vergeleken met hier (vlak bij Montreal) en Florida ,die waren toen niet noemenswaardig.vergeet niet dat het belastingsysteem tussen de 2 behoorlijk verschilt ,net als Belgie en NL ,veel grens bewoners gaan in belgie shoppen

 • pinkeltje

  Per saldo is het belastingssysteem in België niet zoveel anders dan in Nederland. 30 jaar geleden lag dat heel anders.

 • ed12345

  Pinkeltje ik kom nog steeds regelmatig bij de zuiderbuurtjes .Kijk maar eens wat een nieuwe auto daar kost ga maar eens naar een super net over de grens daar staan nogal wat NL kentekens op de parking Rij daar maar eens door de nieuwbouw wijken s'avonds let op de nummerplaten van de auto's

 • Ferm

  Dag @ed12345, ben je niet bang dat het vrije handelsverkeer, dat in 2016 in werking zal treden, jullie quotum systeem zal ondermijnen?
  Ik heb de reportage gezien van Sieta van Keimpema van de DDB die ging over haar bezoek aan Canada mbt jullie quotum systeem. Het lijkt me een geweldig systeem voor de boeren, of zitten er ook nadelen aan voor boeren of het land in zijn algemeen? Ben je als boer blij met het vrije vrije handelsverkeer dat er komen gaat? Misschien kun/wil je er iets over zeggen hier?

 • Schraar

  Ik heb geen enkel argument gezien waarom de NMV, DDB of Sieta v K. mis zouden zitten met hun pleidooi voor een reguleringssysteem naar Canadees voorbeeld.
  Integendeel, juist de huidige situatie in de tuinbouw, legkippen, vakens, enz, enz bewijzen het belang van regulering in de landbouw. Wat is er nu het voordeel van dat boeren elkaar vandaag op Europees niveau en morgen op wereldnivieau kapot concureren? Welk boerenbelang ziet vergaderboer in vrijhandelsverdragen die nog meer tot een race to the bottom zullen lijden?
  De nooit-niet-genoeg groeier zal even kunnen profiteren totdat ook hij er achter komt dat zijn financiering bij lage opbrengsprijzen zo zwaar is dat hij feitelijk in dienst van de bank is i.p.v. zelfstandig ondernemer.
  Alleen als de productie in de hand gehouden wordt heeft de boer redelijke opbrengstprijzen en behoud hij zijn zelfstandigheid.
  Omdat het beste systeem voor de boeren misschien uitgewisseld word voor andere belangen wil nog niet zeggen dat het een slecht systeem is.

 • pinkeltje

  Werk alleen als je binnen de muren van de burcht blijft en niet exporteert. Dan kun je je afsluiten van de rest van de wereld. Net als Noord Korea. Kijk in ieder ander land dat zich afzondert van de rest. Leidt op termijn tot niets.

 • W Geverink

  Ik denk niet dat er erg veel veranderd. We kunnen ons hier in Canada nu al elke dag van de week knuppel dik vreten aan Europese kaas als we dat willen. Die is overal gewoon volop verkrijgbaar. Ik weet niet of de consument hier wel meer gaat eten omdat jullie meer mogen exporteren. Ik denk ook niet dat de Europese consument meer zuivel gaat kopen omdat jullie meer mogen melken. Wij hebben een groter belastingvrij beefquota gekregen voor de EU terwijl van het oude quota maar een fractie werd gevuld. Dat hele gebeuren noemt men ook wel: Blij maken met een dood vogeltje...

 • Rip

  Niet dat je meer kaas gaat eten, Geverink, maar dat de kaas goedkoper wordt aangeboden. En dus wordt kaas uit Canada ook goedkoper en gaat de melkprijs dalen. En dat merk je in je beurs. Overal waar goedkope import is, dalen de prijzen. Kijk in Nederland maar naar groenten en fruit.

 • W Geverink

  De winkelketens kunnen zich verheugen op meer marge.

 • ed12345

  Paysanne Eersten ben ik een akkerbouwer dus ik zelf heb er niet zo'n voordeel van maar je kunt gerust stellen dat de melkveehouders en de kippenboeren leg en vlees het gewoon goed doen ze weten wat er elke maand binnen komt of in geval van de vleeskippen wat elke kilo op brengt en gaat brengen Dat houdt in dat b.v de melkveeboeren verreweg de meesten een goed inkomen hebben met een bedrijf dat rond gezet wordt door man en vrouw en soms kinderen (opvolgers) Dat is b.v. in de USA wel anders daar zijn ze vaak zo groot dat er personeel nodig is en het inkomen erg wisseld met de melkprijs.Het Quotum systeem
  worden er een aantal gemiddelde bedrijven genomen en helemaal doorgelicht om aan een kostprijs te komen en dat moet de prijs worden Dat is simpel gezegd hoe het werkt
  Ik zit hier nu 35 jaar en al die tijd hoor je geluiden van dat het afgelopen zal zijn ,dus mijn vrezen zijn niet zo groot
  De quotum rechten schommelen altijd een beetje soms mogen ze tot b.v 110% leveren als het verbruik zakt gaat dat er weer af .Ik vind het een mooi systeem

 • ed12345

  Rip handelaren en supermarkten zullen altijd proberen toch een redelijke winst te maken.Dus wel goedkoper maar niet te veelPaysanne het nadeel is dat boerderijen met een Quotum productie erg veel waard zijn ,maarja beter duur en verdienen dan goedkoop en heel weinig of niet verdienen Voorbeeld in de melk gebieden is grond vaak duurder dan in de typische akkerbouw gebieden uitzondering is de tuinbouw streken daar is de grond duur en ik zou haast zeggen niet te krijgen

 • Ferm

  Ed, bedankt voor je reactie. Mooi dat jullie je daar geen zorgen maken of het quotum gaat verdwijnen. Ons lijkt het ook een mooi systeem. Wij zijn in 2009 naar Frankrijk gaan boeren omdat daar nog 'klein' geboerd wordt. Canada viel af omdat we onze eigen koeien wilden houden en de winters daar lang en koud zijn. Wel mooi dat je daar nog echt als gezinsbedrijf kunt boeren. En inderdaad, beter duur en verdienen, dan goedkoop en weinig of niets verdienen. Succes daar.

 • John*

  de markt is prima zo. laat de economie zijn werk doen, ieder bedrijf kan 3 dingen kiezen, kostprijs kwaliteit of maatwerk om zich op te focussen en te onderscheiden. De landbouw wordt volwassen en dit hoort erbij!

 • el

  @emmerei,De mexicanen komen naar je toe als er wat te vedienen is. Canada is om de hoek ,als ze in Michigan de koeien melken kunnen ze dat in Canada ook : no problemo!

 • sybrenm1

  Dat gepraat over die goedkope Mexicanen is ook verleden tijd. En by the way de prijzen in de winkel hier in de VS zijn echt niet veel goedkoper meer dan in NL, of eigenlijk niks goedkoper meer.

 • Fermer

  @el en @sybren, hoe zien jullie daar de verwachte melkaanvoer verhoging in Europa? Zal het invloed op jullie prijs en/of volume hebben? Hoe groot is een gemiddeld melkveebedrijf daar, en wat is een normale gemiddelde kostprijs?

 • Mels

  @emmerei,het is niet alleen maar de kostprijs,het gaat om veel meer dingen om het boeren heen die maken dat je hier als boer,akkerbouwer of melkveehouder je brood nog knap kunt verdienen. Ook hier in Canada zijn plekken waar land duur is maar ook plaatsen waar er genoeg is voor een redelijke prijs. Land wordt hier in Central Alberta maar minimaal overgewaardeerd. Iets wat je van de Nederlandse grondprijzen niet kunt zeggen. Alle systemen om mest en productie te beheersen hebben daar grond immens duur gemaakt en eigenlijk met goed fatsoen niet meer te betalen.Ik denk dat de productie stijging in NL maar minimaal invloed zal hebben op de prijs hier in CA die immers anders ontstaat dan de NLse. Ook de goedkope kaas(lekkerder dan de Canadese) zal de kaasprijs hier maar minimaal beinvloeden. Het is echt niet zo dat de Canadezen hardhollend NLkaas gaan kopen. Uiteindelijk draait het om mijn eerste zin. De dingen om het boeren heen maken het een stuk leuker hier te boeren dan in Nederland. Ondanks dat de winters koud zijn.

 • Ishtar

  Ik heb het gevoeld dat Vergaderboer de weg een beetje kwijt is....
  Maar goed....
  Een goede vraag voor zuivel NL is.
  Er schijnt een fosfaat plafond te zijn qua zuivel productie in NL.
  Vergaderboer,
  -hoe zit dit?
  -wat is de grens, en hoever zitten we nu in aug 2014?
  -wat is het plan om de grens te handhaven?
  -en wat is het uitgewerkte LTO plan, rond deze fosfaat handhaving, en graag een link aub met dit plan.
  -lijkt me simpele vragen voor een specialist in systemen zoals Vergaderboer.
  -vraag Hannah maar even niet, die heeft haar intuitie verloren laatste 2 blogs, gun die maar even rust en herstel.

 • koestal

  In Canada hadden de melkveehouders het goed voor elkaar met de landelijke quotering,maar internationaal hebben ze zichzelf buiten spel gezet,maar hoelang is dit nog vol te houden ?

 • Mels

  @koestal,zolang Canada voor zichzelf produceerd en de consument niet het idee heeft dat ie teveel betaald voor zijn melk is er niks an de hand lijkt me. Ik weet wel dat de zuivel net over de grens met de VS goedkoper is dan hier in Canada maar hoeveel weet ik niet al heb ik niet het idee dat wij ons scheel betalen aan zuivel. Er zijn wel andere dingen die ik (te) duur vind maar dat is een ander vlak. Idd hebben melkveehouders het hier in Canada zeker niet slecht.

 • W Geverink

  Tja koestal, jij woond in een land waar men ondanks een schrijnend tekort aan landbouwgrond en een zondvloed aan regels nog veel meer vee wil gaan houden. Met behulp van verwerking en verbranding van mest moet worden voorkomen dat jullie omkomen in de stront. In de komende jaren wordt de melkveestapel pak hem beet tussen de tien en dertig procent uitgebreid. De verwerkers gokken op goeie handel met onbetrouwbare handelspartners zoals Rusland en China. Is dat dan wel vol te houden?

 • pinkeltje

  Zolang er nog fosfaat en kali worden geïmporteerd valt het met die overschot aan mest nog wel mee.

 • alco1

  @Mels. Je snijd met je woorden: 'Er zijn wel andere dingen die ik te duur vind' precies aan wat het continueren van het melkquotum daar in Canada onder druk zet. Je kunt niet het ene 'beschermen' en voor het andere vrijere markt wensen.
  @W. Geverink. Als er bemest kan worden naar behoefte van de gewassen is er zelfs bij 20 % uitbreiding nog geen overschot.
  Dit overschot wordt gecreëerd door instelling van idiote normstelling.

 • colorgrower

  Woon in Canada en nooit iets van ontploffing gehoord of gemerkt in de zuivel alleen lees ik eens per jaar over grote free trade plannen met Europa, wel was ik vorig week in de Verenigde Staten en kocht melk, kaas, kip en bier voor de helft van de prijs t.o.v. Canada.

 • ed12345

  Mels# 29 Je moet je eerste winter nog meemaken!!
  Colorgrower vergeet niet dat de sociale verzekeringen in Canada meer voor iedereen zijn dan in de USA daardoor betalen wij ook meer belasting op van alles

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.