Redactieblog

2439 x bekeken 42 reacties

Waarom voeren boeren zo vaak actie?

"Boeren in heel Europa voeren kennelijk graag actie", constateert Hanna. "Nu de vleesprijzen dalen zijn er acties in Frankrijk, Ierland, Schotland en Engeland. Actievoeren lijkt wel het enige wapen dat de boer in handen denkt te hebben."

Ik kan er weinig tegenin brengen. Als de prijzen van producten dalen, grijpen we graag naar het actiewapen. Vooral de Fransen zijn er sterk in. Ook in Nederland zijn de sectorvakbonden bereid om te gaan actievoeren. Brussel is een geliefkoosde plek.

We scharen ons als boeren dan in de rijen van de arbeidersvakbonden. Die voeren ook actie en grijpen regelmatig naar het stakingsmodel. Niet dat de stakers het zelf graag willen, maar ze doen het in opdracht van hun bond. Vaak met kleurige hesjes of petjes met een spreuk, die dan luid wordt gescandeerd. Het geeft mij altijd een gevoel van medelijden; men demonstreert de onmacht.

"Dat doen boeren ook", mengt Hans zich in het gesprek. "Boeren voelen zich ook onmachtig. Ze hebben weinig invloed op de opbrengstprijs van hun producten. Alleen door actievoeren kunnen ze die misschien verbeteren."

"Niet de juiste weg", schudt Hanna haar hoofd. "Ze vergeten dat ze ondernemer zijn. Heb jij wel eens kruideniers of andere middenstanders zien actievoeren? Nee dus. Die doen dat niet. Die accepteren de consequenties als hun rol is uitgespeeld. Ze stoppen of sluiten zich aan bij een franchiseformule. Ze zoeken zelf oplossingen. Boeren verwachten de oplossingen te veel van de overheid."

Dat komt omdat we de afgelopen tientallen jaren in een geleide boereneconomie hebben geleefd. Daardoor zijn we steeds minder ondernemer geworden. Terwijl de overheid de handen van ons aftrekt en de wereldmarkt onze prijzen bepaalt, blijven wij voortborduren op het verleden. Dat breekt de actievoerende boeren in Europa op. Ze vertragen alleen de veranderingen, maar die gaan wel door."

"Toch moeten we de actievoerende boeren dankbaar zijn", sluit Hans af."Ze temporiseren de veranderingen. Dat geeft ons de kans om er tijdig op in te spelen".

En zo is het.

Laatste reacties

 • Zents beheer

  Hanna, enig onderscheid is hier op zijn plaats. Actie voeren gebeurd voornamelijk wanneer melkprijzen, rundvlees prijzen dalen of steun ter discussie staat. De andere sectoren werken aan de kostprijs en wachten op betere tijden.

 • pinkeltje

  Iedereen voert actie wanneer zijn uitkering omlaag gaat. Boeren zijn ondernemer genoeg, daar zit het niet op vast. Anders waren ze al geen boer meer geweest. Maar het punt is dat de politiek veel invloed heeft op wat de sector overkomt. En ook invloed moet hebben trouwens, maar dat is een lang en ingewikkeld verhaal. Dus als de politiek flink aan de knoppen dreigt te gaan draaien in het nadeel van de sector is het heel verklaarbaar dat er luid protest komt. Of het altijd terecht en zinvol is dat is dan weer wat anders. Vooral in Frankrijk zijn ze er erg goed in, dat is een bekend fenomeen. Maar juist door zoveel verschil in mentaliteit en andere grote regionale verschillen is het ook lastig om een Europees beleid te voeren waar iedereen blij mee is.

 • Rip

  Hans doet volgens mij een goede constatering. Actievoeren heeft zin omdat het de ontwikkelingen vertraagt. Een ondernemende boer zal daar dan inderdaad op inspelen en de actievoerende boer, ja hij zal teleurgesteld achterblijven. Maar ja, zo gaat dat in ondernemersland. Er is geen mens die rouwt om het verdwijnen van een boer. Dat is anders met de middenstand, die uit een dorp verdwijnt. Die wordt gemist, maar een boer niet. Daarom moeten de boeren ook altijd zelf actievoeren, terwijl voor het behoud van de middenstand in een dorp anderen voor hem in de bres springen. De eenzame strijd van de boer, dus.

 • joannes

  Halve waarheden Vergaderboer! Boeren waren, en zijn, de voedselproducenten voor de gehele gemeenschap en hebben daarvoor altijd een speciale plaats in beleid en bestuur gehad. Tenminste wanneer goed beleid en bestuur mogelijk is; in oorlogtijden gaat het vaak mis. Die reden met daarbij opgeteld de weersgevoeligehid, voor de kwaliteit en het de hoeveel oogst, en de onvoorspelbare rampen met dierziektes hebben beleid en bestuur altijd gestuurd naar regelingen waarin voorraad aanleggen en ondersteunde prijzen een onderdeel in vormde. Op het moment dat dus prijzen onder de, op dat moment, geldende gemiddelde kostprijs valt protesteren boeren. En terecht, al vinden en voelen boeren zich ondernemers, ze zijn absoluut niet te vergelijken met kruideniers of metaalbedrijven, die hebben hun risico voor een belangrijk deel in eigen hand. Voor boeren echter, is het risco onevenredig groot en daarvoor hebben ze al generaties een door beleid en bestuur gemanipuleerde opbrengstprijs. Overigens dit geldt voor vele landen op alle continenten. En je laten horen bij problemen, protesteren, hoort daarbij!

 • ACB

  Een aantal decenia's had je nog 400 000 boeren en daar had depolitiek nog ontzag voor, ( denk maar eens aan de boeren oorlog) . Maar de politiek is slim geweest en hebben de boeren mondjes-maat uit gedund en is dat gevaar geweken. En ja wij hebben dat allemaal toegelaten en we doen er nog steeds aan mee . (Er vedwijnen nog steeds dagelijks boeren. En ja dat handje vol boeren die je nu nog hebt, daar lachen ze om. En daar mee kunnen ze doen wat ze willen. Maar ja waarschijnlijk zitten onsen ogen dicht. Een oud gezegde. ( Eendracht maakt macht) maar ja er is geen eendracht meer. Onthou een ding de politiek denk 20 a 30 jaar en vooruit. En ze weten precies waar ze de marionetten willen hebben. En u hoef maar een ding te doen en dat is achterom kijken. Maar blijkbaar snappen we het nog niet.over aantal decenia heb je geen boeren meer alleen een paar megabedrijven. En die bepalen, eigenlijk is dat nu al gaande. En wie zitten in bestuur van die megabedrijven of in de raad van commissarissen.???????

 • pinkeltje

  Nou, niet alleen boeren. Iedere dag verdwijnen er ook winkeliers. Dat laten we ook gewoon gebeuren want we shoppen ons allemaal te pletter. Onder aanvoering van de regering want die wijst de mensen er - op zich begrijpelijk, misschien ook terecht - op dat je om je heen moet kijken waar je het goedkoopste terecht kunt. De consument moet wat te kiezen hebben was onder leiding van Brinkhorst het argument om verder te liberaliseren. Dus straks niet janken als we overgeleverd zijn aan een paar grootwinkelbedrijven en soortgelijke grote leveranciers. Schrikbeeld van de Sowjet Unie uit de 70-er jaren is in een aantal opzichten dichterbij dan we denken. Sterker nog, een aantal elementen van dat schrikbeeld zijn inmiddels de dagelijkse praktijk.

 • aarthamstra1

  Als ondernemer moet je altijd actie voeren om de hoogste prijs te krijgen.
  De ellende in Holland is dat de boerenbedrogbedrijven ook onze aanvoerders zijn Rabo /LTO /ZLTO agrarische coöperaties die al lang niet meer als eerste prioriteit boerenbelang in de agenda hebben.
  Tijden zijn niet te keren Nu VION spijt heeft van zijn groei drang ,de boeren belangen wil voor op stellen???. RC vlugt naar CHINA heeft nu een boete voor kartelvorming kan nu dadelijk ook spijt betuigen. Als boer wil je je toch zo niet verrijken over de rug van wanhopige MOEDERS .
  Gelukkig gaat de Chinese regering daar wat aan doen voor die moeders.
  Rabo lijkt slimmer en investeert in goedkope lonen landen wel ten koste van hun oorspronkelijke leden. Coöperaties die de boeren belangen moeten behartigen . Wou dat waar was.

 • jordi 1455

  De enigste manier om de regering tot bezinning te laten komen is een flinke hongersnood.

 • trijnie

  Hoe wil je dat realiseren Jordi?
  Nederland is een land dat overproduceert. Zelfs de mest moet naar Engeland en Frankrijk omdat het ons anders de oren uitkomt.
  Jullie moeten maar een sabbatsjaar nemen dan kun je eens uitrusten van het meer en meer.

 • jordi 1455

  @trijnie ik heb nergens gezegd dat wij die gaan veroorzaken, veel te moeilijk te organiseren en je treft er niet alleen je vijanden er mee.
  Verder staat de bank geen sabbatsjaar tenzij dat iedereen mee doet, maar in een ver geglobaliseerde wereld is dat lastig om iedereen over stag te krijgen om mee te doen.

 • J@gertje

  De Franse boeren zijn een ster in actievoeren.
  Als het ze niet aanstaat gooien ze de hele economie plat.
  Nederlandse boeren zijn wat dat betreft een stelletje watjes

 • Rip

  Ik heb nog steeds niet kunnen lezen wat we meer en anders kunnen doen dan actievoeren. Toch een beetje armoede in ons hoofd?

 • agratax2

  Als de boeren die zo Hanna zegt -ondernemers- zijn dan zouden ze niet langer wensen te produceren tegen te lage prijzen en hun bedrijf sluiten en / of verplaatsen naar landen waar de productie goedkoper is en ze met de huidige opbrengst prijs wel uit de voeten kunnen of waar de regeldruk minder knellend is. Maar omdat boeren dit niet doen, heeft de politiek vrijs[pel. Ze weten dat de boer door gaat en dat een deel van hen heilig geloof heeft in -groter is concurrerend-. Voedselprijzen worden niet naar lokale maatstaven gesteld, maar afgeleid van de Goedkoopste productie plaats. Hier zit en denk fout, de Nederlandse boer moet wel Nederlands loon betalen en krijgt een prijs geent op de goedkope productie in bv. Brazilie waar grond, personeel etc. veel goedkoper zijn en ook nog eens 1,5 oogst per jaar haalbaar is. Laten we de economische krachten hun werk doen voor 100 % dan valt er een enorm deel van de voedselproductie weg en zullen er veel meer mensen verhongeren dan nu het geval is. De boer doet zijn plicht als mens/ filantroop -hij zorgt dat er zo weing mogelijk honger is, dat kan niet gezegd worden van de plantage landbouw(ers). Deze laatsten produceren alleen zo goedkoop mogelijk, grondstoffen en geen voedsel. Maar bepalen op deze wijze wel de prijs voor de gehele landbouw op de wereld

 • pinkeltje

  De boer als filantroop die zorgt dat er zo weinig mogelijk honger is. Laat me niet lachen. Een boer is niks menselijks vreemd en denkt zoals de meesten ook vooral aan zichzelf. Als er morgen geld te verdienen is met het verbouwen van bezemstelen dan produceren we bezemstelen. En voor wie het niet langer aan kan zien of het niet meer bol kan werken is er een eenvoudige oplossing. Gewoon lekker er mee stoppen en je aansluiten bij al die anderen waarvan je altijd dacht dat die het zoveel makkelijker hadden.

 • pinkeltje

  De boer als filantroop die zorgt dat er zo weinig mogelijk honger is. Laat me niet lachen. Een boer is niks menselijks vreemd en denkt zoals de meesten ook vooral aan zichzelf. Als er morgen geld te verdienen is met het verbouwen van bezemstelen dan produceren we bezemstelen. En voor wie het niet langer aan kan zien of het niet meer bol kan werken is er een eenvoudige oplossing. Gewoon lekker er mee stoppen en je aansluiten bij al die anderen waarvan je altijd dacht dat die het zoveel makkelijker hadden.

 • Fermer

  @Rip, er zijn genoeg oplossingen, alleen diegenen die de touwtjes in handen hebben kiezen hier niet voor omdat dit niet in hun straatje past. Aangezien de boer als individu weinig tot niets uit kan richten om dit te veranderen en de hele club bij elkaar niet dezelfde richting opdenkt, zullen we ons niet hard kunnen maken. Heb jij de oplossing om deze impasse te doorbreken? Het is geen armoede ons hoofd, maar onmacht als individu.
  @agratax1, helemaal gelijk dat we geen ondernemers zijn zoals Hanna stelt zolang we (gemiddeld) onder kostprijs werken. Enkele individuele boeren kiezen er toch voor om Nederland wat dat betreft de rug toe te keren om hun vak/passie op een gezonde manier van bedrijfsvoering te kunnen uitoefenen. Boeren zijn toch een beroepsgroep apart. Gebonden aan familiebanden, familiegronden en liefde voor Nederland, daarom gaat het zo als het gaat denk ik. Men zoekt naar oplossingen om de kostprijs zo laag mogelijk te houden om hier te kunnen blijven te bestaan. Of dit lukt?

 • koestal

  ze zitten in de hoek waar de klappen vallen en hebben hier flink in geinvesteerd

 • Rip

  Noem dan de oplossingen eens, Emmerei.

 • Fermer

  @Rip, bv het toestaan van één producentenorganisatie met bevoegdheden, zodat je als boeren samen een vuist kunt maken, dus macht hebt. Kwaliteitseisen bij de winkel leggen in plaats van nu bij de Nederlandse boer. Normen op Europees niveau leggen zodat er eerlijke concurrentie is. Minimumprijs voor boerenproducten etc. En wat zou jou oplossing zijn @Rip?

 • Rip

  Je bent weer bezig met regels, op te leggen door de overheid, Emmerei. Dat kan natuurlijk. Dan ben je een veredelde ambtenaar. Mijn oplossing zou zijn een hele sterke LTO, waar alle boeren lid van zijn. Plus één coöperatie, die al onze producten aan de man brengt. Dan bundel je de krachten. Het verschil tussen jou en mij is dat jij beschermd wil worden door de overheid en dat ik denk aan krachtenbundeling in de sector zelf. Het liefst Europees. En dan alle neuzen één kant uit. IK weet dat boeren daartoe niet bereid zijn, maar dan moeten we ook niet zeuren dat anderen dat wel doen, zoals de supermarktsector. Die zijn mijlenver op ons voor en kunnen ons daarom dicteren. Eigen schuld, dikke bult. Maar wij zijn allemaal individuen. En dat kost geld in het zakenleven.

 • schoenmakers1

  zolang we in nederland het toestaan dat er door de overheid eisen aan de productie gesteld worden die helemaal nergens over gaan, alleen de kostprijs en voedselveiligheid en gezondheid in diskrediet brengt, is er feitelijk geen toekomst, daar kan geen bundeling van de sector tegen op, we moeten ophouden met die onzin mee te gaan die momenteel door Dijksma en hulpjes er door gedreven wordt,

 • Fermer

  @Rip, een cooperatie voor alle ned. boeren wordt niet toegestaan, zie de FC die fabrieken MOEST afstoten aan derden bij het samengaan van Friesland- Coberco en Campina. De overheid verbied een te grote speler met teveel macht. De supermarktsector heeft wel veel macht, maar ze zouden elkaar behoren te beconcureren, dit laat de overheid ongemoeid vandaar hun macht. Tevens wordt de supermarktsector alle vrijheid gegund hun inkoop wereldwijd te doen, vrij van de regelgeving voor producten waar wij nederlandse boeren wel aan behoren te voldoen. Inderdaad ben ik bezig met regels door de overheid, maar dan met de regels door de ned. overheid die ons ned. boeren het onmogelijk maken te concureren en producten te produceren zoals in de schappen van de ned. supers te vinden zijn.
  Overigens, lonen, uikeringen, werktijden, huren, belastingtarieven, alles wordt door de overheid voor iedereen geregeld, dus in Nederland is iedereen een 'veredelde ambtenaar'. Regel dan ook eens iets voordeligs voor de boer !

 • Mozes

  Demonstreren is een uiting van machteloosheid. Ik heb een grote voorkeur om via samenwerking zelf de problemen op te lossen.

  Machteloosheid is van alle tijden. Onze voorouders eind negentiende eeuw hadden hier ook al mee te maken toen er nog heel veel kleine boeren waren. Hun oplossing was zich te verenigen in coöperaties. Het voordeel van coöperaties is niet alleen een bundeling van marktpositie maar vooral dat je de mogelijkheid hebt om boerderijproducten te verwerken tot eindproduct. Via de coöperatie kun je ook internationaal afzetten wat je als individuele boer nooit kunt. Daardoor ben je minder machteloos tegenover afnemers in eigen land.
  Opvallend is dat in landen waar geen sterke coöperaties zijn de boeren veel de straat op gaan en oplossing verwachten van de overheid. In Nederland waar sterke coöperaties zijn zoals FC, DOC en Cono is die behoefte minder.

  Opvallend is verder dat juist boeren die zitten te schoppen op coöperaties omdat ze individuele vrijheid willen, tegelijk de boeren zijn die de straat op gaan en zich opstellen als ambtenaren in dienst van de overheid. De coöperatie benauwd hun en keren ze de rug toe en maken zich juist daardoor machteloos en afhankelijk van de overheid. Ze vinden zichzelf te veel 'ondernemer' om zich te binden aan een coöperatie van 'sukkels'. Ze zijn in werkelijkheid niet genoeg ondernemer zelf verantwoordelijkheid te nemen voor eigen afzet, onafhankelijk van de overheid.

 • aarthamstra1

  Wonderlijk zoals je redeneert Mozes en oordeelt.. Zeg je nu dat je een goede ondernemer bent als je alle beslissingen over laat aan de coöperatie
  Hoe ver ben je als je denkt of coöperatie of niets. Vion geeft nu ruiterlijk toe te veel op groei in gezet te hebben en te weinig oog voor zijn leden gehad te hebben.
  Er zijn ook particuliere ondernemingen Mozes die de boer ook nog de winst gunnen .
  Je hebt vast een boerderij met minstens 1000 koeien geheel zelf van de grond af aan opgebouwd ,daar mag je dan trots op zijn . En dit dan als goede ondernemer geheel op advies van FC.
 • Fermer

  @Mozes, cooperaties zijn niet zaligmakend. Ik denk aan een RABO, sjoemelend de boel belazeren en de leden als het even kan waardeloze 'aanbiedingen' doen, een VION, de onderneming van, door en slechts voor ZLTO, en voorheen Heino-Krause,een geweldige coop met de beste directeur, totdat de echte cijfers boven water kwamen, de boel failliet ging en de boeren- leden het gelag mochten betalen. Ook FC, met z'n 'gemiddelde' melkprijs en andere ver van m'n bed investments, de plus moet in het Oosten gemaakt worden stel je zelf, risicovol voor alle leden. De melk hier gewoon op waarde betalen en de boer zelf met z'n geld laten speculeren zou iedere boer persoonlijk een vrije keuze geven. De plus op de melkprijs is gewoon een beleggingswinst, geen vermarkting van ons product. Het voordeel wat je samen met FC hebt is een belasting en subsidie voordeel, dus ook een afhankelijkheid van diezelfde overheid. En je eigen afzet in handen nemen is reeds de keuze welke melkfabriek je kiest, want het vervolg kun je beter uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven dan dat een ieder het voor zichzelf (zo'n 15.000 melkveehouders) probeert te vermarkten. Ieder zijn vak.

 • Fermer

  @Rip en @Mozes, als jullie het hebben over macht door samenwerking, moet ik meteen ook denken aan de zilveruitjes telers. Enkele telers, ik geloof een vijftal, die besluiten minder te telen in een vrije teelt om zo toch een kostendekkende opbrengstprijs te krijgen, worden door de Nederlandse overheid (rechter) beboet vanwege kartelvorming. Het is een vrije teelt en een ieder die wil kan en kon hierop inspringen, dus hoezo krachten bundelen. Ze hadden niet eens de mogelijkheid tot kartelvorming en werden toch beboet. Waar ligt dan die macht in samenwerking? Is er dan wel macht door samenwerking als je gelijk door de overheid teruggefloten wordt?

 • Mozes

  Demonstreren is een uiting van machteloosheid. De enigste remedie hiertegen zijn grote afzetcoöperaties met eigen onderscheidende merken en een wereldwijde afzet.

 • Fermer

  @Mozes, dus zorgen dat je coöperatie een multinational wordt, zodat zij de politiek in de gewenste richting kan sturen, maar dan nog wel hopen dat jij als gewone, individuele boer nog inbreng hebt en dat niet het doel van de multinational de multinational zelf wordt. Succes daarmee als je daar in gelooft.

 • koestal

  boeren worden vaak gemangeld tussen supermarkten en de leveranciers,ze worden vaak met een kluitje het riet in gestuurd

 • Mozes

  @emmerei, machteloosheid ontstaat niet aan de inkoopkant maar aan de verkoopkant. De Rabobank is geen goede vergelijking omdat dit geen afzetcoöperatie is. Wel of geen Rabo zal aan de positie van de boer niet zo veel veranderen.
  Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van coöperaties waar problemen zijn ontstaan, maar er zijn ook voorbeelden te vinden van particulieren die helemaal geen melkgeld meer uitbetaalden. Je wijst wel op risico's die er bij de coöperatie zouden zijn maar je noemt niet het risico van faillissement van een particulier waarbij boeren maanden melklevering niet betaalt krijgen.
  Je vertelde zelf dat jij in Frankrijk een 'wurgcontract' moet tekenen voor de afzet van melk. In Nederland met zijn grote sterke zuivelcoöperaties hoeft geen enkele boer dat. Het illustreert hoe belangrijk sterke afzetcoöperaties zijn om de machteloosheid van de boer te doorbreken.

 • W Geverink

  Ik denk Mozes dat het in frankrijk zo is dat als je geen inkomen gegund wordt probeerd de aandacht daarop te vestigen en als het niet lukt de stekker er uit te trekken. In Nederland wordt het spelletje iets anders gespeeld. Je wordt er niet met de rug tegen de muur gezet. Er is een gigantische periferie die allemaal voor hun inkomen afhankelijk zijn van de boeren bedrijven. Ze zijn er allemaal bij gebaat dat die boeren het licht aan het eind van de tunnel blijven zien en gemotiveerd en positief blijven over de toekomst. Met behulp van kleurrijke reportages in vakbladen over de grote nieuwe stallen en de hordes adviseurs die zoiets voor jou bedrijf ook rond kunnen rekenen... Wil je dan bij de 'achterblijvers' horen? De grote zuivelcoopperaties zitten er niet mee als een boer zich financieel vergalloppeerd. Het betekend mischien geen wurgcontract maar deze boeren zitten zo vast dat ze geen keuze meer hebben dan te melken voor wat hun afnemer wil betalen.

 • joannes

  De enigste marge voor onderhandelingen bij/voor boeren - in de zin van een groter deel van de markt en/of een betere prijs - is ¨de zelf te creëren ruimte met verlaging van de kostprijs¨ . De Marge met een groter deel van de markt om méér/voldoende Netto over te houden! Zelfs de Boeren Cooperaties werken daar aan mee. FC met volume premies en de Rabo met haar selectie criteria voor financieringsplannen!

 • Fermer

  Heel juist, W. Geverink, in Nederland hoeft de melkindustrie niet bang te zijn voor aanbodgebrek aan melk, die wordt geheel gegarandeerd door de financiele sector. Met een gem. schuld van 900.000 euro heeft het gros der melkveehouders de eigen beslissingsbevoegdheid al lang uit handen gegeven, men staat ahw. onder curatele van de bank. In Frankrijk, zowel de particuliere als de cooperatieve melkfabrieken, ziet men het toekomstige overaanbod van melk, met de daaraan gekoppelde prijsval, met angst tegemoet. De invloed van Nederland, Denemarken, Ierland en Duitsland zal ook hier z'n sporen nalaten. De Franse boer kiest die productie die rendement geeft. Een vlucht van melk naar graan zou de melkindustrie, met veel werkgelegenheid, zeer veel geld en banen kosten. Door de boeren nu een redelijke melkprijs te betalen, extra liters te verstrekken en 'goede vooruitzichten' te beloven, heeft men veel boeren zover gekregen een leveringscontract te tekenen. Het door Nederlandse boeren kapotconcureren van de 'collega's' uit andere landen zal dus niet zo snel gebeuren, wat een nog langere periode van overaanbod van melk zal geven. Slechts de boer zal deze voortdurende situatie van 'te veel' betalen En zowel de Franse als de Nederlandse boer kunnen dan geen kant meer op.
  .

 • Fermer

  @joannes, bedoel je dat om te overleven je moet groeien met een lagere kostprijs? De laatste liters zullen de boer slechts geld KOSTEN, wanneer je voer, arbeid, rente en ruimte moet betalen en mest duur moet afzetten. Een grondgebonden, zelfvoorzienend bedrijf, met eigen arbeid zal waarschijnlijk het enigste melkveebedrijf in Nederland blijken te zijn dat overleefd in de vrije markt.

 • alco1

  @emmerei. Het is heel anders dan iedereen vaak laat doorspiegelen, dat volume vergroting nodig is om te overleven. Wat ik zie in het verleden en nu nog steeds, is dat juist de gezondste bedrijven, voor wie schaalvergroting financieel gezien helemaal niet nodig is of het nu boeren of middenstanders zijn uitbreiden.
  Of dit nu komt vanwege de angst voor de toekomst wat hun ingepraat wordt weet ik niet, maar ik denk ook dat 'TROTS' een belangrijke speler is.
  Daarnaast denken mijn kinderen heel anders dan ik. Zij zien een bedrijf met meerdere personen als het ideaalst, waardoor je ook eens echt vrij kunt zijn, heel anders dan dat je een bedrijf alleen leidt.
  Daarnaast vinden ze een bedrijf met meerdere personen veel socialer en je elkaar kunt aanvullen, wat bedrijfsblindheid voorkomt. Zie het als een kruiswoord puzzel maken met meerdere personen, dan ben je er veel eerder mee klaar.

 • Fermer

  @alco, de schaalvergroting van 'gezonde bedrijven', met de bedrijfstoeslagen, is ook goed, mits het gezond gebeurt, dus in verhouding en stapsgewijs. De risico's blijven dan handelbaar en te overzien, ook in mindere jaren. Jongeren van tegenwoordig willen vrijer blijven. Een boerderij verdubbelen kan bijna nooit, weggekochten daargelaten. Je kunt als oplossing een samengaan met de buurman of familie zien, iets wat hier in Frankrijk ook vaker gebeurt. Echter, twee kapiteins op een schip wil wel eens tegenvallen, alleen een weg terug is vaak zeer moeilijk.

 • W Geverink

  @emmerei. Voor welke prijs wil de fabriek dat jullie tekenen? Wat is de echte kostprijs voor een liter melk? Verder zou ik denken dat als je in Frankrijk een bedrijf hebt met veel (goedkope) grond en de huisvesting op de Franse Engels of Ierse manier, je er toch voor een messcherpe kostprijs zou moeten kunnen produceren?

 • Fermer

  @W Geverink, het is een contract wat je individueel of als groep kunt tekenen. In het contract wordt slechts je jaarvolume bepaald, de prijs wordt maandelijks op de franse manier bepaald (overlegorgaan tussen ambtenaren-zuivelfabrieken-boerenvertegenwoordigers). Het volume per boer kan jaarlijks slechts door de zuivelfabriek aangepast worden, al gelang hun behoefte. De boer mag hier 5% boven of onder leveren, daarbuiten volgt een boete. Hetzelfde geldt voor de groep als geheel, de groep moet dan het totaal te leveren in de gaten houden. Bijna alle franse boeren zijn aangesloten bij de groep. Mooi gemakkelijk voor de fabriek, bij te veel afwijking moet de groep onderling de boete regelen . Bij een goede melkprijs zal men snel boven het quotum komen, valt de prijs tegen dan zal het totale volume van de groep hier moeilijk te halen zijn. Tuurlijk is bij een goede bedrijfsvoering de kostprijs hier niet te hoog, maar wil je als boer voor Jan Joker werken terwijl de fabriek en de supers goud verdienen en verzekerd zijn van voldoende melk? Vorig jaar was voor de boeren heel moeilijk met hoge voerprijzen en een melkprijs van ong. 32 cent/litre, terwijl de melkfabiek (BEL) meer dan 1 miljard winst had. In Frankrijk kun je heel goed graan, koolzaad, korrelmais en bonen verbouwen en verhandelen, veel minder werk en veel minder kosten.

 • Fermer

  O ja, het contract geldt voor 5 jaar, en de kostprijs wordt momenteel verhoogt door steeds strengere milieu eisen voor mest en bestrijdingsmiddelen. Teken je, dan ben je al je vrijheid kwijt. Wil je (gedeeltelijk) overschakelen naar akkerbouw of stoppen vanwege langdurige tegenvallende melkprijzen, je kan dan geen kant op. En die lagere melkprijs verwacht ik wel.

 • Broer

  De column ging over boeren en demonstreren.
  Ben ooit, zeker 25 jaar geleden en ik weet niet meer waarvoor, mee wezen
  'demonstreren ' met een bus vol boeren naar Brussel.
  'Collega's ' uit zuidelijker landen trokken er vernielend door de straten en de politie trad hard op. Om je voor dood te schamen. Dat doe je dus nooit meer. Het is niet des 'ondernemers..

 • Fermer

  @Broer, heeft de Italiaanse collega ooit superheffing betaald? Wordt inferieure Europese tabak nog steeds volop gesubsidieerd? En hooggeplaatste landgenoten van jou, bij overheid, semie-overheid en multinationals, dat zijn allemaal nette mensen (banken, woningcoop. wachtgeldcircuit, enz.)? Blijf dan maar lekker hier, hard doorwerken, leven van steun, nooit meer zeuren en blijven 'ondernemen'!

 • Broer

  Als een ander fout doet is dat nog geen reden om zelf ook fout te doen.

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.