Commentaar

1612 x bekeken 2 reacties

Landbouwlobby boekt resultaat in Brussel

Wat ooit begon als een spookbeeld - 7 procent verplichte groene braak - krijgt steeds meer een boervriendelijke invulling.

De verplichte vergroening in het Europees landbouwbeleid verliest haar scherpe randjes. Eerst ging het percentage omlaag naar 5 procent en nu blijkt de boer bij de invulling hiervan veel meer mogelijkheden te krijgen dan eerst gevreesd werd.

Dat blijkt uit de laatste besluiten die de Europese Commissie hierover genomen heeft. Opmerkelijk is dat Brussel het gebruik van kunstmest en gewasbescherming in de groene bufferstroken niet verbiedt. De Commissie laat dit over aan de lidstaten, die veel ruimte krijgen voor eigen invulling. Dit zou akkerbouwmatige teelten mogelijk maken. Natuurorganisaties zijn er niet voor, de landbouw juist wel.

Een verrassende nieuwe wending in de nieuwste berichten is een wegingsfactor voor verschillende invulling van de groene braak. Een heg telt voor twee, een perceel vlinderbloemigen voor een factor 0,3. Met andere woorden: wie klaver wil verbouwen als invulling van de vergroeningseisen mag dat doen, op voorwaarde dat hij er 3,3 keer zoveel van zaait als de verplichte 5 procent van zijn areaal.

De landbouwlobby in Brussel zit toch niet stil, blijkt. Dit zijn stappen op weg naar een door de sector en ook door politici gewenste 'moderne' vergroening. Staatssecretaris Dijksma heeft al aangegeven te willen gaan voor flexibele maatregelen. Ze krijgt nu die kans haar woorden waar te maken.

Laatste reacties

  • koestal

    De soep wordt niet zo heet gegeten,als ze wordt opgediend.

  • koestal

    De boer moet nog wel ondernemer blijven en niet gedwongen worden om hobbies van hogere ambtenaren uit te voeren

Of registreer je om te kunnen reageren.