Home

Achtergrond

Welk btw-tarief geldt voor levering van een paard?

Hoe zit het met de btw als ik een paard verkoop in Nederland?

De binnenlandse verkoop van een paard kan onder het 6%- of onder het 21%-tarief van de btw vallen. In 2012 is de wet op dit punt veranderd. Voor die tijd gold op alle leveringen het verlaagde tarief. Nu is dat nog steeds zo als het gaat om een paard dat gebruikt wordt in de landbouw of dat bestemd is voor de slacht. Maar ook een fokmerrie of een dekhengst kan onder het 6%-tarief van de btw vallen.

Uitsluitend voor de fokkerij

Is de fokmerrie of de dekhengst uitsluitend bestemd voor de fokkerij, dan geldt het 6%-tarief over de hele koopprijs. Als daarnaast sprake is van gebruik in de sport, mag de prijs gesplitst worden in een gedeelte dat met 6% wordt belast en een gedeelte dat met 21% wordt belast. Bij een dekhengst mag je dan uitgaan van 75% van de prijs onder het verlaagde 6%-tarief en 25% onder het gewone 21%-tarief.

Afwijken mag

Dit zijn richtpercentages, waarvan je mag afwijken als je aannemelijk kunt maken dat de werkelijke verhouding van het gebruik bij het paard dat jij levert anders is. Voor leveringen aan een buitenlandse afnemer kan het 0%-tarief van toepassing zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.