Home

Achtergrond

Met Securefeed al weer 4 jaar rust in veevoersector

Securefeed bestaat vier jaar. Het borgingssysteem heeft een belangrijke rol gespeeld in het vergroten van de diervoerveiligheid, aldus directeur Rien Huige.

Of het helemaal aan Securefeed is te danken dat er al 4 jaar geen grote veevoerschandalen meer zijn geweest, durft directeur Rien Huige niet te zeggen. Hij houdt niet van borstklopperij. Bovendien weet je nooit zeker of er morgen toch niet iets aan de hand kan zijn met een veevoergrondstof. “Maar in de korte tijd dat ik bij Securefeed actief ben, heb ik wel gezien dat het borgingssysteem heel goed is uitgedacht en heel goed de risico’s in kaart brengt. De productkwaliteit en de productstromen worden zo goed mogelijk in beeld gebracht en gecontroleerd.”

Wapenen tegen risico‘s

Securefeed heeft inmiddels ruim 7.120 leverancier-product combinaties (LPC’s) op het netvlies en heeft vorig jaar ruim 220.000 analyseresultaten gegenereerd van veevoeders en grondstoffen. Bij analyses op pesticiden in een bepaald product kan op wel meer dan 300 individuele stoffen worden gecontroleerd. Toch kun je je als voersector nooit voor 100% wapenen tegen risico’s die je nog niet kent. Evenmin als tegen fraude, zo geeft Huige toe.

Rien Huige, directeur van Securefeed: “We hebben een goede dekkingsgraad met nu 400 deelnemers”. - Foto: Michel Zoeter
Rien Huige, directeur van Securefeed: “We hebben een goede dekkingsgraad met nu 400 deelnemers”. - Foto: Michel Zoeter

“Bij fraude gaat het om risico’s die je nog niet in beeld hebt en die lastig te tackelen zijn. Diervoederveiligheid gaat hand in hand met het kopen van enkel vertrouwde partijen, die geborgd zijn door Securefeed. Ook is een voortdurende alertheid nodig op verborgen risico’s en snel oppikken van signalen over mogelijke problemen. Om die reden heeft Securefeed hiervoor een meldpunt ingesteld.”

Wat heeft Securefeed tot stand gebracht sinds de oprichting in 2015?

“We hebben de borging verbeterd met extra zekerheden en controles. We hebben ook een goede dekkingsgraad in de diervoederbranche, met nu 400 deelnemers en dat aantal groeit nog steeds licht. Die groei zit vooral bij de kleinere bedrijven. De grote veevoerbedrijven zijn al sinds het begin aangesloten. Alle aangesloten bedrijven werken bovendien met de genoemde LPC’s. Dat zijn gesloten ketens, waarbij in principe alle spelers en voeders in beeld zijn. We borgen alle soorten diervoeder en hebben als ketenpartners in de zuivel en eiersector NZO en IKB-Ei.”

Uit rapporten van veevoerorganisaties komt naar voren dat de risico’s op het gebruik van onveiliger grondstoffen de laatste jaren weer groter worden, doordat meer kleinere partijen van verschillende herkomsten worden geïmporteerd. Hoe ziet u deze ontwikkeling?

“We moeten natuurlijk alert zijn en blijven, maar bij Securefeed zijn we juist goed ingericht op het toezicht op het gebruik van grondstoffen van verschillende herkomsten.”

Gelukkig is het risicobewustzijn in de zuivel- en eierketen hoog

Het betekent wel meer werk, monsternames en misschien ook kosten.

“Dat kan zo zijn, maar we zijn er ook voor om alles goed te borgen.”

Grote (melk)veehouders kopen steeds vaker grote partijen enkelvoudige voeders. Is die ontwikkeling en de mogelijke gevaren daarvan voldoende in beeld?

“Dat hoop ik wel. Dit is overigens niet iets wat alleen een verantwoordelijkheid van ons is, maar ook van de hele keten. Gelukkig is het risicobewustzijn in de zuivel- en eierketen hoog. Securefeed doet overigens niet aan eigen opsporing. De ketenpartners doen hun eigen controle op het erf met bijvoorbeeld Qlip”

Hoe gaat u om met nieuwe spelers, zoals handelsplatform Mijnvoer.nl, dat snel aan populariteit wint?

“Die is niet bij ons aangesloten, maar de meeste partijen die via dat platform aanbieden volgens ons wel. Als een partij wil leveren aan melkveehouder of leghenhouder, moet hij deelnemer van SecureFeed zijn.”

Er is al een tijdje een trend gaande waarbij zuivelbedrijven, supermarkten en consumenten meer eisen dan alleen voedselveiligheid, maar ook zaken als GMO-vrij, wat meer ligt op het terrein van de integriteit van grondstoffen – is het wat het claimt te zijn?

“Voor Vlog heeft GMP+ (‘schemahouder’/ organisatie die de basiskwaliteit borgt) een aparte module ontwikkeld. Dat is via certificering geborgd.”

"We borgen alle soorten diervoeder en hebben als ketenpartners in de zuivel en eiersector NZO en IKB-Ei", zegt Rien Huige. - Foto: Koos Groenewold
"We borgen alle soorten diervoeder en hebben als ketenpartners in de zuivel en eiersector NZO en IKB-Ei", zegt Rien Huige. - Foto: Koos Groenewold

Iets anders zijn de tolerantiedrempels. Hebben jullie daar ook veel discussie over? Is de detectiegrens ook automatisch de tolerantiegrens? Een paar jaar geleden was er veel ophef over furazolidon. Eerst werd dat streng aangepakt, nu worden bij de controles de laagste waardes met rust gelaten, zo valt te horen.

“Discussie over detectielimieten in specifieke gevallen voeren wij niet. Wel werken we in diverse overleggen samen om de monitoring in de keten op elkaar af te stemmen. Daarbij wordt wel gesproken over dectectielimieten en meetonzekerheden.”

Hoe zit nu de relatie met GMP+?

“We werken veel samen, maar op bepaalde punten gaan wij verder dan zij. Wel proberen we audits van bedrijven zo veel mogelijk samen te laten vallen, om de overlast voor zo’n bedrijf te beperken. ”

Bij die audits maken jullie gebruik van branchegenoten. Is dat niet concurrentiegevoelig, als mensen van andere bedrijven bij je in de keuken kijken?

“Die gezamenlijke audits zijn een heel krachtig instrument gericht op voedselveiligheidsrisico’s. Voedselveiligheid is pre-competitief, dus niet gevoelig. Door deze uit te laten voeren door de kwaliteitsmensen van de SecureFeed-deelnemers, ontstaat een belangrijk leereffect.”

Werkt Securefeed nu zoals het zou moeten?

“Wij zijn in ieder geval het beginstadium van ons functioneren ruimschoots voorbij. Verder is de beste graadmeter de vraag of er zaken aan onze aandacht ontsnappen. Het enige dat we nu kunnen constateren dat we de laatste 4 jaren geen grote calamiteit meer hebben gehad.”

Wie controleert jullie?

De Raad van Toezicht houdt toezicht op SecureFeed, daarnaast controleren ketenpartners door jaarlijkse audits en hebben we het ISO9001:2015 certificaat voor de kantoororganisatie.”

Of registreer je om te kunnen reageren.