Bedrijven hollen elkaar uit

Bedrijven hollen elkaar uit

Dijksma hoopt dat de sector de mestproductie regelt, de sector wacht op de politiek. En zo groeien veestapel en...

Zuivelindustrie aan zet

Zuivelindustrie aan zet

De winstmogelijkheden van de melkveehouderij zorgen ervoor dat er altijd iets duur wordt, grond of rechten.

Sharon Dijksma

Stok blijft achter de deur

De zuivelsector heeft eind vorig jaar veel goodwill gekweekt met het sectorplan Verantwoorde ontwikkeling van de...

Verantwoorde groei?

Verantwoorde groei?

Bij haar besluit van vorig jaar om geen dierrechten in te voeren voor de melkveehouderij, baseerde...

LTO in spagaat

LTO in spagaat

LTO-Noord, ZLTO en LLTB hebben weer een turbulent jaar achter de rug voor wat betreft de interne organisatie:...

Fosfaatplafond (2)

Fosfaatplafond (2)

Het met een technische discussie omzeilen van het fosfaatplafond ontkent een reuzeprobleem.

Op ramkoers met fosfaat

Op ramkoers met fosfaat

Melkveehouders sturen met nieuwe aanwas en optimale voeding op een zo hoog mogelijke melkopbrengst.

Reconstructiewet

Reconstructiewet

Op 1 juli aanstaande komt de Reconstructiewet concentratiegebieden te vervallen. Deze wet werd ingevoerd naar...

Fosfaatplafond

Fosfaatplafond

Het fosfaatplafond van de melkveehouderij is al bijna bereikt; er zal iets moeten gebeuren.