Akkerbouw

Nieuws

NEPG: ruim 20% minder aardappelen geoogst

De oogst van consumptieaardappelen is voor de 4 belangrijkste productielanden op het vasteland in Noordwest-Europa (België, Duitsland, Frankrijk en Nederland) is geschat ruim 20 miljoen ton (bruto).

Dat stelt de North-Western Potato Growers (NEPG). In de verwachte opbrengst is geen oogstraming van Groot-Brittannië meegenomen, want die cijfers worden eind dit jaar pas beschikbaar. De vier landen oogsten gemiddeld 20% minder aardappelen.

In alle landen is de variatie tussen beregende en niet-beregende percelen groot. Het natte voorjaar, de hitte tijdens de zomermaanden en plaatselijke neerslag eind van de zomer zorgen voor enorme verschillen van 18 ton tot 80 ton per hectare.

De gemiddelde opbrengsten zijn jaren niet zo laag geweest. Gemiddeld komt de opbrengst 13,1% lager uit dan het 5-jarig gemiddelde voor de vier NEPG-landen. Het areaal van de NEPG-landen, inclusief Groot-Brittannië, is met 595.587 hectare voor oogst 2018 met 1% gestegen vergeleken met vorig jaar.

Lage opbrengst België

In België is gemiddeld 38,1 ton per hectare gerooid. Dat is 29% minder dan vorig seizoen en bijna een kwart minder dan het 5-jarig gemiddelde. Niet alleen Bintje presteert minder, maar ook gangbare verwerkingsrassen. Zo’n 3% van het Belgische areaal kan worden beregend, waardoor de opbrengsten extreem laag uitvallen. In de andere drie NEPG-landen op het continent wordt 14% tot 20% minder opbrengsten van consumptieaardappelen verwacht. Voor Nederland liggen de opbrengsten ruim 20% lager dan vorig jaar.

De variatie in opbrengst van consumptieaardappelen was groot. - Foto: Henk Riswick
De variatie in opbrengst van consumptieaardappelen was groot. - Foto: Henk Riswick

Tegenvallende kwaliteit

De kwaliteit valt tegen. De knollen zijn dit seizoen kleiner. Problemen zoals doorwas wat vervolgens leidt tot lage droge stofgehaltes, drijvers en glazigheid komt veel voor. Bintjes hebben hier last van, maar ook andere rassen hebben te maken met deze problemen echter in mindere mate. Telers, handelaren en verwerkers hebben te maken met hogere kosten door kwaliteitsproblemen, deels door hogere verwerkingskosten. Tarrapercentages liggen daardoor hoger en rendement in de fabriek valt tegen. De totale netto-opbrengst van aardappelen voor de verwerking en tafelaardappelmarkt is enorm laag en kan volgens de NEPG de laagste van de afgelopen 10 jaar zijn. De vraag van de industrie is de afgelopen jaren met 15% toegenomen, waardoor de vraag blijft en de verwachting is dat de prijzen op niveau zullen blijven.

Bedreigingen 2019

Vooruitkijkend naar 2019 voorspelt de NEPG een aanzienlijke prijsstijging voor contractprijzen van vroege aardappelen. Ook wordt het beschikbare pootgoed lijkt een serieus knelpunt te zijn. NEPG geeft aan dat meer beperkingen aan gewasbeschermingsmiddelen voor de teler kan leiden tot hogere kosten en extra risico’s.

Of registreer je om te kunnen reageren.