Akkerbouw

Nieuws

'Lage olieprijs bedreigt pootgoedsector'

De lage olieprijs is een van de bedreigingen van de pootaardappelsector. Dat zei Cees Gommeren van de pootaardappelcommissie van LTO op de eerste Landelijke Pootaardappeldag in Emmeloord.

"Belangrijke afnemers van ons pootgoed zitten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten; die zijn erg afhankelijk van de olieprijs", legt Gommeren uit.

Mest- en middelenbeleid

Andere bedreigingen zijn in de ogen van Gommeren het Nederlandse mest- en gewasbeschermingsmiddelenbeleid, onvoldoende snelle uitwisseling van relevante informatie tussen de schakels in de keten, het effect van de hoge grondprijs op de kostprijs van pootaardappelen en de druk op het areaal door verschillende aaltjes. "Wat verder een rol speelt is de belangstelling die multinationals hebben voor kweekbedrijven."

Groeiende wereldbevolking kans voor pootgoedtelers

Daar tegenover noemt Gommeren de voorspelde groei van de wereldbevolking een kans voor de Nederlandse pootgoedsector. "Concreet zie je nu al dat de verwerkers in Noordwest-Europa hun capaciteit opschroeven. Die hebben meer aardappelen nodig en dus ook meer pootgoed. Voor pootgoed dienen zich ook nieuwe markten aan in Afrika en Azië."

Schaarste aan zoet water speelt de aardappelteelt in de kaart, zegt hij. "Per kilo droge stof is voor aardappelen maar half zoveel water nodig als voor rijst."

Grootste exporteur pootgoed

Nederland certificeert jaarlijks ongeveer 1 miljoen ton gecertificeerd pootgoed; 800.000 ton daarvan gaat de grens over. Nederlands is 's werelds grootste exporteur van pootgoed, gevolgd door Frankrijk, Duitsland, Schotland en Canada.

Of registreer je om te kunnen reageren.