Akkerbouw

Nieuws 3 reacties

Nederland vecht voor kwekersrecht op alle fronten

Den Haag - Nederland zoekt steun bij Duitsland en Frankrijk om het kwekersrecht te behouden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) wil samen met deze en andere landen de discussie over het kwekersrecht versnellen.

Er is groeiende ongerustheid, bespeurt de staatssecretaris, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is een uitspraak van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau dat de octrooien op  enkele tomaten- en broccolirassen goedkeurde. De Grote Kamer heeft in de uitspraken uitleg gegeven aan het Europees Octrooiverdrag. Het verdrag staat - anders dan de Duitse en Nederlandse wetgeving - octrooien op planten wel toe.

Frankrijk en Duitsland zijn bereid om samen met Nederland op te trekken. Dijksma zal de komende maanden - bij de voorbereiding van het voorzitterschap - in gesprekken met de landbouwministers van de Europese lidstaten peilen of andere landen zich willen aansluiten. Dat moet eind dit jaar uitmonden in een zogenoemd 'position paper'. Dat moet uiteindelijk uitmonden in een uitspraak van de Europese Commissie over de uitleg van het kwekersrecht dat niet ingeperkt mag worden door octrooien op planten; staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) zal dat op alle mogellijke fronten bevechten.

Afgelopen maandag bracht Dijksma haar zorgen onder woorden tijdens de raad van landbouwministers in Brussel. Ze benadrukte dat hier niet alleen een economisch belang van zaadveredelaars in het geding is. Het gaat om innovatie, concurrentiekracht en niet in het minst: de wereldvoedselvoorziening. Alleen als kwekers gebruik kunnen maken van alle genetisch materiaal, kunnen ze vooruitgang boeken bij de ontwikkeling van nieuwe rassen.

Nadere uitleg

Dijksma vraagt de Europese Commissie om nadere uitleg te geven aan de  uitspraken van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau. Met zo'n uitleg kan ook richting gegeven worden aan eventuele volgende juridische uitspraken. Daarnaast wendt Dijksma haar invloed aan bij eurocommissaris Elżbieta Bieńkowska voor Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf. Bieńkowska heeft een werkgroep ingesteld die kijkt naar de Biotechnologierichtlijn, waarin in de visie van Dijksma de balans tussen  octrooirecht en kwekersrecht kan worden hersteld.  De commissaris heeft Dijksma duidelijk gemaakt dat het instellen van een werkgroep niet betekent dat de Biotechnologierichtlijn in de door Dijksma gewenste richting zal worden veranderd.

Onderzoek in eigen land

Ondertussen laat de staatssecretaris ook in eigen land onderzoek doen naar de kwekersvrijstelling. Het onderzoeksbureau SEO Economiche Onderzoek kijkt naar  de effecten van een uitgebreide veredelingsvrijstelling (die kwekers binnen het toegekende octrooi toestemming geeft gebruik te maken van het genetisch materiaal). Wageningen Universiteit en Researchcentrum inventariseert  welke octrooiaanvragen er liggen en welke octrooien er zijn verleend.

Laatste reacties

  • B.L. Tijdens

    Thumbs up voor Dijksma, althans inzake dit dossier toch zeker! Deze steun voor het kwekersrecht is mij uit het hart gegrepen. Brussel lijkt in rap tempo de ziel van de akkerbouwer te verkopen, door niet in te grijpen in de steeds groter wordende invloed van de GMO grootindustriëlen. Gelukkig ziet onze staatssecretaris nu ook dat het onbestaanbaar is dat we ons lot voor wat betreft de wereldvoedselvoorziening in handen leggen van een handvol partijen die enkel als doel hebben hun aandeelhouderswaarde te maximaliseren, ten koste van de kwekers, de boeren en de consument. Mijns inziens mag het octrooibureau in dezen onder curatele worden gesteld. Dit is een politieke discussie, geen private! Het is stuitend dat zo'n klein clubje mensen - wellicht beïnvloed door de machtige lobby van multinationals - zulke ingrijpende beslissingen kan en mag nemen.

  • trijnie

    Als Monsanto en kornuiten het alleenrecht krijgen, is het gedaan met de vrijheid en kunnen we naar hun poppen dansen. Het is te hopen dat het tij nog gekeerd kan worden.

  • 205795592

    Niet enkel 'Brussel' is verantwoordelijk voor de uitverkoop van kwekers. Ook en vooral de boeren zelf hebben deze situatie gecreëerd. Wie bv. granen zaait, zou een kwekersrecht moeten betalen, zodat we onze bestaande kwekers kunnen blijven ondersteunen. In België bestonden tot voor 2 jaar nog twee kwekers die zelf nieuwe rassen creëerden. Ze zijn ofwel gestopt wegens te duur ofwel opgeslorpt door multinationals. Hetgeen nu zal gebeuren is hetvolgende: de multinationals zullen een 'hybride'-granen programma opzetten, waaraan heel veel marketing zal in gebruikt worden (telers zullen overtuigd worden van hybride rassen) en de klassieke veredeling zal verdwijnen. De meeropbrengsten (als die er al zullen zijn) zullen niet echt opwegen tegen de meerkost van het zaad. Eenmaal de 'kleinere' kwekers waaraan geweigerd wordt om kwekersrecht te betalen (een korte termijnvisie) weg zullen zijn zullen de zaadprijzen stijgen want hybrides kan men niet zelf vermeerderen en dat is waar het de multi's om te doen is. Koolzaad en groenten  hebben dit al bewezen, granen volgen. <em>'Wat baat een bril als den uil niet zienen wil'</em>

Of registreer je om te kunnen reageren.