Akkerbouw

Nieuws

Telers bieden petitie aan voor behoud NAK

Den Haag – Pootgoedtelers hebben in de Tweede Kamer een petitie aangeboden voor behoud van de keuringsdienst NAK. De acht telers, die ongeveer 1.300 steunbetuigingen kregen voor de actiegroep Behoud de NAK, legden de Tweede Kamerleden het belang van het behoud van de NAK uit.

Telers zijn bezorgd dat het onderbrengen van de privaatrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) NAK naar een publiekrechtelijke ZBO Plant negatieve gevolgen heeft voor de pootgoedsector in Nederland. "We zijn bezorgd dat de NAK bij een grote organisatie ondersneeuwt. NAK staat internationaal bekend om de goede kwaliteit. Het blauwe NAK-certificaat is wereldwijd bekend. We willen het risico niet lopen dat de sector schade op loopt door het onderbrengen van de pootgoedkeuring bij een andere organisatie", zegt pootaardappelteler Piet Boudeling.

Het kabinet wil het aantal privaatrechtelijke ZBO's  terugdringen en omzetten naar publiekrechtelijke ZBO's, waardoor de overheid meer controle kan uitoefenen.
Ook teler Stan Simons is bezorgd. "De NAK is nu heel flexibel met keuren. We vrezen dat we die flexibiliteit verliezen." Hij legt uit dat als een land speciale eisen stelt, de NAK de keuring hierop aan past. Simons vreest dat wanneer er straks publiekrechtelijk wordt gekeurd, deze flexibiliteit er niet meer is, omdat er dan alleen volgens de Europese en Nederlandse wetgeving gekeurd mag worden", legt Simons uit. Hij wijst er bovendien op dat de NAK nu volledig door de telers wordt bekostigd. De akkerbouwers vrezen dat het onderbrengen van de controle bij een grotere organisatie hogere keuringskosten met zich mee brengt. De telers benadrukken dat dit niet de grootste zorg is, maar dat ze bezorgd zijn dat het NAK-certificaat verdwijnt, dat internationaal hoog aanzien heeft.
Tweede Kamerleden tonen sympathie voor het standpunt van de pootgoedtelers. Of er een meerderheid is voor behoud van de keuringsdienst NAK is nog niet duidelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.