Berichten met video

Terug naar dossier
Akkerbouw

Achtergrond

Heel vroeg uien zaaien, pakt toch weer goed uit

Vroeg zaaien kan z’n vruchten afwerpen in de uien. Risicovol is het echter ook. Wouter Reijers nam jarenlang dat risico, maar komt ervan terug. “Als je iets later zaait, groeien de planten een stuk makkelijker.”

Knoeperds van uien heeft Wouter Reijers uit Wieringerwerf begin september achter de boerderij in de grond zitten. Voor de gele, achter de rode. Tussen de gele staat veel kruiskruid. Dat kreeg ruimte na plantuitval door heftige neerslag. De droogte die daarop volgde, maakte de bestrijding weer lastig. De productie heeft er echter niet onder geleden, de uien werden grof. Hij schat dat hij 70 ton per hectare wel haalt.

Wouter Reijers, akkerbouwer in Wieringerwerf (N.-H.)


 • Wouter Reijers (25) heeft met zijn ouders een akkerbouwbedrijf in Wieringerwerf. Daarnaast werkt hij bij een collega-akkerbouwer en heeft hij met 2 collega's een loonwerktak. - Foto’s: Lex Salverda

  Wouter Reijers (25) heeft met zijn ouders een akkerbouwbedrijf in Wieringerwerf. Daarnaast werkt hij bij een collega-akkerbouwer en heeft hij met 2 collega's een loonwerktak. - Foto’s: Lex Salverda

 • Heel vroeg uien zaaien, pakt toch weer goed uit
 • Reijers rooit zijn uien half september en verkoopt ze af land.

  Reijers rooit zijn uien half september en verkoopt ze af land.

Bedrijfsgegevens

45 hectare akkerbouw

5 hectare uien

5 hectare peen

5 hectare luzerne

10 hectare suikerbieten

10 hectare verhuur voor pootgoed

10 hectare verhuur voor sla

10-15% afslibbare grond

Onder mooie omstandigheden ging het zaad eind februari de grond in. Het is een beetje traditie geworden, dat vroeg zaaien. Een traditie die goed uitpakt als de omstandigheden meezitten en je een gat in de markt kunt vullen door heel vroeg te zijn. “Het blijft een gokkie, hè”, zegt Reijers met onvervalst Noord-Hollands accent. “Het kan zo vroeg nog gaan vriezen en het komt door het koelere weer niet altijd allemaal gelijk op. Als ik iets later begin, verloopt de teelt waarschijnlijk meer vanzelf. Dat heb ik dit seizoen ook gezien bij anderen. Een collega die twee weken later zaaide, heeft meer tonnen, minder schieters, maar wel dezelfde prijs.”

Die prijs vindt hij dit jaar overigens niet voldoende. Daarom overweegt hij de uien, ook tegen de traditie in, dit jaar naar binnen te rijden.

Reijers is een jonge agrarisch ondernemer en niet bang om iets te proberen. De peenteelt onder acryldoek bijvoorbeeld, dit jaar. Het idee is dat het gewas sneller groeit door warmte. Dat is echter een eenmalige actie gebleken. “Het doek ging stuk door de vele regen en toen klapperde de helft van het peenzaad kapot.”

Lees verder onder de video.

 

Maatregelen voor bodemverbetering

Op allerlei manieren probeert Reijers het akkerbouwbedrijf op een hoger plan te krijgen, vooral met bodembeheer. Egaliseren, drainage vernieuwen met behulp van stierenzand, inunderen om aaltjes te lijf te gaan en veel compost aanvoeren voor meer organische stof.

Stierenzand dus .... Hij legt uit: “Dat is heel grof zand, waardoor het water goed bij de drains kan komen. Het voorkomt dichtslibben. Daardoor kunnen we ook vroeg aan de slag in het voorjaar.”

Het stierenzandsysteem is drie keer zo duur als gewone drainage, maar voor Reijers een must. De grond slibt hier zo snel dicht dat op sommige stukken elke 4 meter van een drain is voorzien. Elk jaar wordt een stukje vernieuwd, de helft van het areaal is nu gedaan.

We zijn op de goede weg met bodemverbetering en zien de akkerbouwprestaties verbeteren

Na het zaaien en het toedienen van het bodemherbicide heeft Reijers compost uitgereden op het uienperceel. Naast de organischestofinjectie, waarmee verslemping wordt tegengegaan, zorgt het donkere goedje ook voor warmte en dus groeiversnelling. Bovendien neemt het vocht op bij extreme hoosbuien en gaat het stuiven tegen. “We willen goed voor onze grond zorgen. En wij niet alleen, merken we. We krijgen steeds meer loonwerk in het aanbrengen van compost in het voorjaar, waar we een machine met speciale banden voor hebben gebouwd.”

Inunderen is ook een opvallende maatregel. Hij zet een perceel onder water om aaltjes te doden. Deze techniek gaat ook het hele bouwplan door. Elk jaar een perceel, dat eerst wordt verhuurd voor een vroege slateelt. Zo wordt er toch nog op geproduceerd en slaresten bevorderen de opname van zuurstof uit de grond. Daarna kan het water erop. Het blijft een beetje een gek gezicht, zo’n ondergelopen perceel. Meer boeren in de regio doen het, dus het springt echt wel in het oog in de Wieringermeer.

Lees verder onder de foto’s.


 • Bodemgezondheid verbeteren staat hoog op Reijers' prioriteitenlijstje. De opbrengsten verbeteren, merkt hij.

  Bodemgezondheid verbeteren staat hoog op Reijers' prioriteitenlijstje. De opbrengsten verbeteren, merkt hij.

 • De oogst is dit jaar prima gelukt. Of Reijers nog eens zo vroeg zaait, betwijfelt hij. Er zijn flinke risico's aan verbonden die niet per se worden gecompenseerd door de financiële opbrengst.

  De oogst is dit jaar prima gelukt. Of Reijers nog eens zo vroeg zaait, betwijfelt hij. Er zijn flinke risico's aan verbonden die niet per se worden gecompenseerd door de financiële opbrengst.

 • De rode uien van Reijers in het zwad, ras Red Baron. De uien werden grof met een opbrengst van 65 ton per hectare.

  De rode uien van Reijers in het zwad, ras Red Baron. De uien werden grof met een opbrengst van 65 ton per hectare.

 • Reijers controleert de kwaliteit van zijn uien. Hij is tevreden met het teeltresultaat, zeker gezien het moeilijke seizoensbegin.

  Reijers controleert de kwaliteit van zijn uien. Hij is tevreden met het teeltresultaat, zeker gezien het moeilijke seizoensbegin.

Altijd vocht aanwezig

Bodemverbetering doet Reijers niet vanwege de droogteperikelen waarmee veel collega’s te kampen hebben. Vochtvoorziening is nooit zo’n hot item in zijn polder. “Dit is opdrachtige grond dankzij de fijnzanderige ondergrond in combinatie met kwel”, legt hij uit. “De gewassen groeien eigenlijk altijd goed door. Ik heb de uien een keer beregend, rond het bollen. De kali moest erop en het was droog. Het moet wel oplossen. Ging goed zo.”

Reijers gebruikt de laatste jaren een ecoploeg om de grond in een betere toestand te krijgen, zodat de akkerbouwprestaties verbeteren. “Ik zit nu 5 jaar in maatschap en we telen steeds intensievere gewassen.” Het bodemverbeterende werk vertaalt zich nu al in grotere opbrengsten. “We zijn op de goede weg, dat weet ik zeker.”

Omdat 45 hectare niet genoeg is voor twee inkomens, heeft zowel Reijers als zijn ouders een baan buitenshuis. Reijers werkt bij een ander akkerbouwbedrijf en heeft met twee collega’s een loonwerktak. “Daarom telen we geen aardappelen. Dat is niet te combineren als je het goed wilt doen.”

Half september gaan bovendien de groenbemesters erin, dus dan moeten de gewassen van het land zijn. “We gaan het liefst groen de winter in. Altijd met een mengsel waar bladrammenas in zit, tegen het bietencysteaaltje.”

De uien zijn half september gerooid. Het resultaat: 65 ton rode en 75 ton gele uien per hectare. Ze zijn af land verkocht, de rode voor 15 cent en de gele voor 10 cent per kilo. Reijers is tevreden: “De opbrengsten vallen me mee na het moeilijke begin.”

Of registreer je om te kunnen reageren.